Carola, endetiden og det kristne håpet


Carola har vært og sett elendigheten på Haiti, besøkt sitt fadderbarn og forberedt en veldedighetskonsert til inntekt for Haitis barn. Og mens de fleste medier har snakket om den ”ufattelige tragedien” på Haiti, har Carola et annet – og mer nøkternt – syn på det som har skjedd. ”Det står i Bibelen at dette skal skje”, sier hun ifølge VG, Vårt Land og Aftonbladet. ”…. jeg ser i tidens tegn at det går mot en ny himmel og en ny jord”, sier hun, og gir dermed uttrykk for det håpet kristne har båret til alle tider – håpet om jesu gjenkomst og Guds Rikes endelige seier!

Verden er ikke et trygt sted!

For i Norge har vi lenge forsøkt å innbille oss at verden er et trygt sted. At ingenting kan ramme oss. At ondskapen er så langt borte at vi bare kan glemme den. Vårt håp står til Oljefondet, som gjør at vi kan kjøpe oss ut av de fleste problemer. Vi befinner oss langt unna de store jordskjelvområdene. Krigen er alle andre steder enn her. Og, for å late som om døden ikke finnes, gjemmer vi bort gamle og syke. Så slipper vi å bli minnet på at vi alle skal dø. Og på toppen av alt fyller vi livet med alt som får oss til å glemme tomheten og håpløsheten – det være seg shopping, hobbyer, filmer, sex eller rus….

Men noen ganger presser realitetene seg på. Som når et katastrofalt jordskjelv inntreffer på Haiti. Eller når en tsunamibølge treffer et feriested. Eller når rasende mobb angriper norske mål i utlandet. ”Man blir mörkrädd» skriver en innsender i Aftonbladet – som svar på Carolas uttalelser.

Men sannheten er at verden er et utrygt sted. Er, har vært og vil forbli, så lenge verden er som den er. Alle skal for eksempel dø. Alle blir rammet av sykdom. Katastrofer vil inntreffe. Dette har mennesker til alle tider visst, og følt på kroppen. Selv om vi i vår velferdsboble nesten, nesten har klart å innbille oss at vi kan bygge et paradis på jord. Bare velferdsordningene er gode nok. Bare vi holder oss sunne og friske. Og bare vi klarer å slutte med fossilt brensel.

Men til alle tider har menneskene visst akkurat dette. Ondskapen er stor. Mennesket er sin verste fiende. Katastrofer skjer. Verden er et utrygt sted.

Hva i all verden er galt med verden?

Jesus gjorde det klart hva som er galt med verden. Eller hvem som har skylda. Satan, Djevelen, opprøreren – er en ”løgner og løgnens Far”, sa Jesus, en tyv og en røver, en morder og en forfører. Menneskeheten har valgt seg bort fra Gud og er forført og blindet av Satan. Selve verden er i hans klør – og derfor kaller  Jesus ham ganske enkelt  ”denne verdens fyrste”.

Samtidig røper Jesus hva som er hans oppdrag. Å ”binde den sterke” og gå inn og plyndre tilbake det han har røvet. Få ham dømt. Opprette en ”ny himmel og en ny jord”, et sted som er uten gråt og nød, og hvor Gud hersker som konge. Dette er, i bunn og grunn, det kristne håpet. Ikke først og fremst at jeg skal komme til himmelen, men at Gud en dag skal gjøre slutt på all urett.

Jesu invitasjon – tilgivelse og nytt liv

Så Jesus inviterer inn til en ny virkelighet, et nytt liv som er tilpasset denne nye himmelen og jorden.  ”Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet”, sa Jesus blant annet. Jesus gjør det klart at alle mennesker – gjennom hans død og oppstandelse – kan få tilgivelse av Gud, et gjenopprettet liv, et nytt hjerte, en ny ånd på innsida og en ny retning for livet. Han gjør det klart at denne verdens fyste allerede er beseiret, selv om han fortsatt er virksom – og kanskje enda mer virksom når han skjønner at han har tapt. Og Jesus gjør det klart at han en dag skal komme igjen – for å opprette det evige riket som Gud lovte gjennom profetene. Ikke «verdens undergang», som VG antyder, men opprettelsen av Guds evige kongerike.

Så hva er alt dette pratet om de siste tider….?

De siste tider, sier Jesus, er hele den tiden mellom hans død og oppstandelse og hans gjenkomst. Med andre ord – ! Den perioden i historien hvor Satan er beseiret ved Jesu død, men hvor dommen ennå ikke er effektuert. Frelse og nytt liv eksisterer side om side med ondskap og død. Jesu etterfølgere er i verden, likevel ikke av verden. Borgere av himmelen, men til stede på jorda. Utsatt for fristelse og fall, likevel mennesker som ”har smakt den kommende verdens krefter” og som har ”gått over fra døden til livet”.  Mennesker som er tilstede i mørket for å gjøre Jesu gjerninger, men som vet at godhet og rettferdighet ikke vil seire endelig før Jesus kommer igjen. Kort sagt – mennesker som følger Jesus er en del av et paradoks – et gudskapt paradoks som kalles de siste tider.

Og over nesten hele verden (med unntak av vår lille, sekulariserte sone) tar mennesker imot budskapet om Jesus med iver – fordi de ser at det er det eneste som gir håp i en ond og omskiftelig verden.  I Kina, India, Iran, Egypt – for å ta noen eksempler – tar titusener av mennesker imot Jesus som frelser – hver dag(!) – fordi de har mistet troen på det samfunnet de er en del av.

Håp på Haiti – og for oss

Tilbake til Haiti. En venn av meg, som absolutt ikke er en kristen, var på Haiti for noen år siden. Han fortalte etterpå at det eneste lyspunktet han så, midt i et kaos av fattigdom og forfall, var de kristne kirkene. Fordi de ga håp, fordi de tilbød mennesker et liv som fungerte på tross av håpløsheten som omga dem. Og skal man bygge et samfunn, er det faktisk ikke det samme hva man tror på. Man kan ikke tilby ateisme eller selvhjelpskurs til mennesker som har mistet alt håp. Og selv nordmenn tror vi kan kjøpe oss ut av håpløsheten og tomheten, så kan man ikke det i andre deler av verden.

Og når sant skal sies, så kan ikke du og jeg det heller. Selv om vi later som, selv om vi på en god dag tror det er sånn. Vi trenger håp – for dette livet og for tiden etterpå. Du og jeg, og alle som bor i den rike del av verden, trenger det håp som budskapet om Jesus kan gi. Et håp som, midt i katastrofen, kan si som Carola – «Jeg tror at det går mot en ny himmel og en ny jord«.

Ha en god dag!

 • Lyst å lese mer om hva Bibelen sier om de siste tider og Jesu gjenkomst? Les Matteus kapittel 24 og 25,
 • Lyst til å lese hva Jesus sier om å følge ham? Les mat. 11, 28-30 og Luk. 14, 15-24
 • Lyst til å lese hva Paulus sier om det å tro på Jesus? Les Rom. 6 eller kol. 2, 6-15!

God lesning!

Reklamer

43 kommentar

 1. det er synd det bare er kristne som leser bloggen din. eller kverulanter som som i utgangspunktet allerede har valgt bort Jesus. Desverre fordi vi Guds barn har oppført oss som idioter og skremt dem vekk.

  • Jovisst. Forhåpentligvis treffer jeg noen midt imellom også….

 2. Takk:-) Veldig lett å lese og forstå, er nyfrelst og synes det er godt å lese slike artikler som forklarer på en enkel måte. Velsigne deg:-)

 3. Jeg må bare flire av slike dommedagsprofetier. «Det står i bibelen at dette skal skje»… Hvor. Hvis det står i bibelen så kunne jo Carola reddet sitt fadderban og alle sammen. Har hun kanskje ikke lest bibelen så grundig?

  • Det er en forskjell på å si at «vi vet at trafikkulykker inntreffer» og å si «det kommer til å skje en trafikkulykke i Sinsenkrysset i morra klokka fire». Carola har lest sin bibel og vet at. Men ikke når og hvor.

   • Unnskyld meg, men vi vet faktisk alle at. Det er ikke bare Carola og dere andre kristne som vet at jordskjelv skjer, eller tsunamier, eller orkaner eller meteornedslag. Slikt har skjedd i milliarder av år, siden jorda ble til. Det gir like mye mening å hevde at sola som står opp om morgenen varsler endetida.

    Det er fint at kristne hjelper og gir håp på Haiti (og da mener jeg definitivt ikke Carola). Men det som virkelig hadde monnet er om haitianerne hadde vært mindre fromme og ikkeverdslige og krevd rettferdighet og ordentlig styre i landet. Det er noe jeg vet som Carola synes å ikke forstå, nemlig at det er fattigdommen som dreper på Haiti – med sosial rettferdighet, skikkelig styre og et fungerende sammfunn ville folk kunne bygd skikkelige hus som ikke falt sammen! Det er nemlig fullt mulig, men da kan man ikke folde sine hender og sette sin lit til Gud. Man må sørge for at det skjer.

    1. Det vet vi. Katastrofer har vært, og vil bli. Det står riktignok om en økning av en del fenomener helt mot slutten, men om dette er en del av det er selvsagt umulig å si.

    2. Ja, fattigdom kommer av systemfeil og ondskap satt i system. Og en sunn kristen tro slåss også mot urett på makronivå – jf. for eksempel hva Martin Luther King jr. og Desmond Tutu sier og skriver. Men – fattigdom kommer også av vold, urett og korrupsjon på mikronivå – blant mennesker som har mistet alt håp, og moralen bryter sammen. Også her har den kristne kirke sin funksjon – ved at den hjelper og gjenoppretter enkeltmennesker. Det ene står ikke i motsetning til det andre! Kristenmannsblogg.

 4. Hei
  Flott artikkel. Takk!

 5. veldig ærlig og åpent innlegg, fint å lese. men jeg såg ikke at det var et var et kristent budskap i denne teksten før jeg las kommentarene. nei jeg skal prøve å ikke starte atter en diskusjon om ateisme kontra kristendom 🙂

  kjekt å lese, selv om jeg tolket dette selv som om at det er _håpet_ som er viktig, og ikke hvilket håp det dreier seg om (finne håp i mennesket, naturen, og livet? eller i gud og bibelen?)

  • Takk for kommentar. Enig i at håp er en bra ting uansett. Men et håp som til syvende og sist skuffer holder likevel ikke i lengden.

   Jeg tror at mennesket er skapt for å ha et forhold til Gud, og at det skal rekke inn i evigheten. Så sammenlignet med Jesu løfter – om tilgivelse og evig liv – blir alle andre «håp» ganske puslete…..

 6. Hvis jordskjelvet hadde rammet Oslo, hadde det fortsatt vært «Guds plan» ?

  • Jeg sier faktisk ikke at jordskjelv er Guds plan. Det gjør heller ikke Carola. Det er mye vi ikke veit om endetiden og hvorfor ting skjer – men det store faktum bak det hele er at Gud har kontrollen, og vil seire.

   • «Det store faktum bak det hele»..

    Er det rart vi som stiller oss kritiske til grunnløs tro finner det vanskelig å ta til oss deres meninger?

    Faktum: Jordskjelv har oppstått i tide og utide gjennom hele jordens historie – millioner av år.

    Faktum: Et jordskjelv oppstod nylig.

    Faktum: Mennesker bodde der jordskjelvet inntraff.

    Hypotese: Vi lever «endetid»
    Hypotesens kilde: 2000 år gammel bok med fragmenterte fortellinger
    Testmulighet: Ingen
    Bevis: Ingen

    Du har helt rett i at denne enkelthendelsen ikke sier mye – i seg selv. Jeg har ikke gjort annet enn å skrive om endetiden fra et kristent perspektiv, basert på Carolas uttalelser. Men også hun sier at det kan ta hundreder av år. Og endetiden er – som jeg sier – hele perioden fra Jesus og til idag. Og videre.

    Skal man ha noen mulighet til å teste hypoteser – eller danne seg en oppfatning – så må man se flere ting i sammenheng – fra boka med “de fragmenterte fortellingene”. At templet skulle ødelegges og nasjonen knuses. Krig. Hungersnød. Forfølgelse av Jesu etterfølgere. Gjenopprettelse av Israel som politisk enhet. Hungersnød og velstand på samme tid. Ikke så tydelige ting at man kan sette to streker under, men nok til at man kan tro på det. Kristenmannsblogg.

 7. Bra å ha en tro å hvile tankene mot. En slags paraply mot virkeligheten. Finne løsrevne sitater fra boken, og bruke dem til egen trøst – og dessverre i noen tilfeller vinning.

  • Enig i at det beste er å ta hele pakka. Ikke sko seg på det, men å lytte til hva Jesus faktisk sa. Ikke enig i at dette er en paraply mot virkeligheten – snarere en virkelighetsbeskrivelse som gjør det mulig å ta inn over seg virkeligheten….

 8. Matteus Kap 24:
  6 Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme! For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet.
  7 Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder.
  8 Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsriene.

  Om jødene sier han (Jesus):
  9 Da skal de utlevere dere til forfølgelse og slå dere i hjel (Eks. Holocaust?); ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld

  På spørsmål fra disiplenen om når alt dette skulle skje svarte han:
  «Jerusalem skal være nedtråkket av hedninger inntil hedningenes tid er omm»
  NB! Hedning i bibelsk betydning er «ikkejøde»
  Når fikk jødene igjen herredømme over Israel?
  Etter juni-krigen i 1967 – for første gang siden år 70 eKr
  Er det underlig at man undres?

  • I teksten over fyller du inn mellom vers 8 og 9: «Om jødene sier han (Jesus):» Det kan ikke jeg lese ut av teksten. Jeg oppfatter at det handler om alle hans etterfølgere, både jøde og greker, altså det sanne Israel.

   Du setter skriftstedet i sammenheng med den politiske staten Israel og det landområdet som vi kjenner som «Israel» i dag – det som før 1948 aldri har blitt kalt Israel, men Judea/Juda om vi går lengre tilbake (legger også til at det ikke er samsvar med det geografiske Israel og det geografiske landområdet som ble kalt Judea). Så langt jeg kjenner skriftene kan jeg ikke se at begrepet «Israel» har noen forankring eller forbindelse med et stykke land – et geografisk område. Jeg forstår Israel utelukkende som Guds folk, de sanne Israelitter, slik bl.a. Paulus beskriver det i Rom 9,6-8.

   Personlig uroer det meg at så mange mennesker setter sin lit til og gir sin støtte til Israel som nasjon, uavhengig av hvilken frukt de produserer – og at så mange knytter endetids-begivenhetene til konflikten i midtøsten. Jeg ser ikke bort fra at det kan være ett av Satans sjakktrekk i de avsluttende begivenhetene av hans Babylon den store…

 9. Det som gjör meg folke forbanna er 2 enkle grunner:
  1. hvis natur katastrofer kunne ha blitt unngått av jesus eller gud så hvorfor gjör de ikke noe hvis de er så glad i oss.
  2. Hvorfor er mennesker latt til og rydde opp etter en natur katastrofe, er det ikke mulig at gud eller jesus for den saks skyld kan ta en liten svipp tur ned og hjelpe litt til? eller er de forgode til det?

  • Store spørsmål. Noe av svaret ligger i det jeg skriver – seieren kommer, men akkurat nå har Satan grepet. Vil anbefale boka «the Shack», «Skuret» på norsk – dersom du virkelig er interessert i å finne ut av dette. Omtale av boka finnes på http://www.hermon.no/index.php?page=show_book&id=6323

   • Hmm nei jeg tror ikke helt det ettersom vi mennesker leter veldig bra etter unnskyldninger for og bekrefte våres egne overbevisninger hvis noen kan gi meg et konkret bevis på at nå has satan grepet så gjerne men hvis du sjekker tilbake i tid så er jo ikke det tillefelle feks i middel alderen så trodde alle at det var verdens ende til og meg kirken pussig egentlig at mennesker ikke lerer noe av historien.

 10. Jeg skal være enig med mange av de kommentarene som er gitt. Det er ikke alltid så lett å forstå at slike tragedier kan skje, og likevel midt opp i mørket og de tragiske omstendighetene finner vi lysglimt i form av ungdommer og barn som har overlevd i flere dager uten mat og drikke. Mødrene til disse barna, gav Jesus æren for at de levde, og sa at det var et mirakel. Midt opp i tragediene som Satan og hans onde engler fryder seg over å utføre, skaper Gud, små og store mirakler for å gi oss håp. Bibelen er full av håp og den som ikke har tatt seg tid til å studere og grunne på Guds Ord bør absolutt søke i den og se at ingenting skjer tilfeldig, Gud har fortsatt kontrollen. Les feks i en bok i gamle testamentet, i Daniel andre kapittelet og sammenlign det med historiebøkene og du vil bli svært overasket over hvor nøyaktig denne profeti har gått i oppfylelse. Og som noen andre kommenterte
  så er dette jordskjelvet et av de mange tegn som forteller oss at det går mot en slutt av denne verden. Les Lukas 21.26-36

 11. Jeg er absolutt ikke relgiøs, men jeg respekterer de som velger å tro!
  Det jeg ikke skjønner er at hvordan kan voksne, velutdannende, smarte mennesker tro at jorda er midtpunktet og at ingenting skjer tilfeldig eller er en del av evolusjonen?? Vi lever ikke på 1700-tallet, vi vet mer om universet nå en noen gang, og vi kommer stadig til å finne ut mer.

  At jorda en gang vil gå under er jo hevet over all tvil.. vi er her på lånt tid, så da får vi gjøre det beste ut av det. At Gud eller Jesus eller Allah eller hvem som helst har nedskrevet noen om ord om dette for tusner av år siden vil jo si at noen var ganske smarte den gangen også.

  • Det mest bemerkelsesverdige er faktisk hva vi ikke vet. Og jo mer vi vet, jo mer fantastisk blir skaperverket, og jo mer ufattelig å tenke seg at alt skulle ha blitt til av seg selv.

   Og det er faktisk ikke sånn at det har vært så selvsagt til alle tider at jorda har en begynnelse og slutt. Greske filosofer (bl.a. Demokrit, men også andre) så for seg materien og jordas eksistens som evig, evt. syklisk.

 12. Det er mye vi ikke vet om endetiden, med rette. Biblen ble skrevet i en tid da mindre enn 1% av befolkningen kunne lese og skrive. I vår tid kan vi med rette si att bibelen og endetiden er TULL.

  Om du Ber for noen så hjelper du ingen. Du bare lurte deg selv igjen, fordi det føles befriende. Omtrent som å onanere, du føler deg bedre etter att du har tømt deg. Ta en utfordring i dag. Søk virkligheten og prøv forstå deg selv og din rolle i universet uten enn space monkey å skylde på. Man dyrket tusenvis av guder på jesu tid, hva får deg til å tro att din gud er mer virkelig en de andre? I dag er det MIN bok vs DIN bok. Hadde f.eks bok trykkingen startet tidligere hadde vi hatt mange rare guder å skylde på idag.

  • Tror det er en ganske vanlig feil å undervurdere mennesker som levde i antikken. De som skrev Bibelen var ihvertfall mer oppegående enn de fleste skrivende mennesker idag. Og hvordan vet du at bønn ikke hjelper….?

   • «Og hvordan vet du at bønn ikke hjelper….?»

    Det er like teit å skrive dette som å lire ut av seg at «det finnes ikke noe som 100% motbeviser guds eksistens, derfor eksisterer han (merk; han).»

    twisted logic kalles det, joke is on you.

    Jeg stiller bare spørsmålet. Det virker som om Tore av sporet ikke har prøvd. Det finnes det andre som har, inkludert meg selv. Bønn hjelper! Kristenmannsblogg.

 13. Hei!

  Jeg er en kristen. Likevel blir jeg KJEMPEREDD når jeg leser slike artikler. Jeg er så redd for å dø… Er det normalt? Jeg begynner da å tvile på egen tro, siden alt skal bli så mye etter døden.

  • Å være redd for død – og katastrofer – er helt naturlig. Og det å tro betyr ikke at du ikke vil føle smerte og redsel om ulykker inntreffer. Men jeg tror det kristne håpet hjelper oss til å komme gjennom det – beholde fatningen og se det store bildet. Og jeg tror vi som kristne skal forholde oss til verden slik den er – ikke slik vi ønsker at den skal være. Og en del av det er å vite at vi står i en kamp mot ondskapen, men at Jesus har seiret og vil seire!

  • Hei! jeg er også kristen og ble også bekymret og redd når jeg leste om slike dommedagsartikler og hørte folk snakke om endetiden på GOD TV feks(typisk for amreikanske predikanter), men nå velger jeg å ikke høre på slike dommedags profeter, de fantaserer for mye og er for tullete, da slår jeg av TVn heller og tenker på andre ting som gjør meg glad feks.. Og jeg vet nå at Jesus tar seg av alt det vonde, Og at jeg kan få leve et godt liv og fylle det med glede over å få være her istedet.Det er slik Gud vil at vi skal ha det tror jeg og det er jeg glad for. Hva som skjer i framtiden har jeg ihvertfall ingen kontroll over,så da er det heller ingen vits i å spekulere rundt det de kaller endetiden heller mener jeg. Tar jeg feil så har jeg ihvertfall brukt livet til å prøve å leve et godt liv mens det varte, så får endetiden bare skje hvis det skjer, men som sagt så tror jeg ikke på noe endetid så.. Og noen kamp mot ondskap og satan eksisterer ikke, det er jeg sikker på for Jesus tok seg av det(Hva var det ellers Gud kom for?)for oss og vi må bare fortsette å tro på han, men like viktig, tro på oss selv. Ikke hør på dommedagstullingene, du trenger ikke å høre på dem!

   • Og: ikke vær bekymret for hva som skjer etter døden..Du husker vel ikke noe fra før du ble født gjør du? Så du kan være sikker på at du ikke vil huske noe når du er død..Men det betyr såklart ikke at du kan slutte å tro, det betyr bare at du kan fortsette å tro, men det vet du sikkert ettersom du er kristen. Du ble født som et barn og når du blir gammel så blir du igjen som et barn, dette er Guds plan for oss,Det er slik Gud har lagt opp livet vårt..Det er et mesterverk!!

   • Som jeg skriver i selve innlegget, så er de siste tider hele perioden fra Jesu tid fram til idag. For de fleste mennesker i verden idag fortoner heller ikke verden seg som et særlig lystelig sted – de opplever «endetidens prøvelser» allerede…..

 14. Ja da må vi vel hente alle de som blir rammet av Guds vrede, til vårt land?

  Mening kan umulig være at mens vi velter oss i rikdom, så skal disse stakkars menneskene lide?

  Hvorfor er det slik at vi med våre tomme kirker har det trygt og godt, mens folk som fyller kirkene og hver dag lever etter hans bud, blir så hardt straffet.

  Eller er det slik at Gud egentlig er rasist?

  • 1. Jeg sier ikke at disse er rammet av Guds vrede. Det har jeg rett og slett ikke nok innsikt til å påstå. Men jeg tror at alle katastrofer – personlige og andre – kan få oss til å stoppe opp og tenke oss om, og evt. søke Gud midt oppi det.
   2. Før Jesus kommer igjen, vil det være nød og elendighet – og vårt ansvar som mennesker å gjøre noe med det. Troende som ikke troende. Med Guds hjelp eller uten Guds hjelp. Og selv om kristne statistisk gir mer enn gjennomsnittet når slike ting skjer, er det et gedigent tankekors at vi så lett finner oss i at fattigdommen bare får fortsette. Jesus selv var rå når det gjaldt å påpeke vårt ansvar overfor de fattige – jf. Luk. 11, 41 – Luk. 12, 32-33 – Luk. 16, 19-31,

 15. Hei! Takk for en bra kommentar til avisartikkel. Er selv kristen og forstår at det som skjer må skje.

  Stå på!

 16. Et godt skrevet innlegg!

  Du skriver om nordmenn som kjøper seg ut av problemer, og ikke «trenger» Jesus. Det har ofte slått meg hvordan Bibelen taler om akkurat dette.
  Jesus sier i Luk 12,34: «Der din skatt er, der vil også ditt hjerte være». Mange ordmenn har latt pengene gått «til hode» på seg, men snarere har vel pengene gått til hjertet.
  Av og til tar jeg meg selv i å tenke at Norge burde fått seg en skikkelig trøkk. For eksempel en ekstrem finanskrise eller en naturkatastrofe. Da hadde mange nordmenn mistet det de har mest kjært: familie og penger. Er det noe sånt som må til for å skape en større vekkelse i Norge?

  • Jeg har ihvertfall lurt noen ganger på hvor lenge Gud vil holde sin hånd over oss – for rikdom forplikter, og det har vi fått mye av. Og rikdom forplikter – og den forpliktelsen opplever jeg ikke at vi som et rikt, velsignet land har fulgt opp…..

 17. «Opprette en ”ny himmel og en ny jord”, et sted som er uten gråt og nød, og hvor Gud hersker som konge»…….

  Tja, da får vel Gud ikke gjøre samme kardinaltabbe og gi mennesket fri vilje, siden vi er roten til alt vondt. Må være deilig å slippe å tenke sjæl, ikke ta egne valg og bli viljeløse roboter.

  I fremtiden ser det ut som ulik religiøs oppfatning (jøder vs. muslimer) er den største trusselen mot fred og sameksistens. Ikke satan eller naturkatastrofer.
  Religion har tatt fryktelig mange menneskeliv opp gjennom historien.

  Vi kan redde verden ved å bli humanister og buddhister hele hurven….

  • Mennesket selv er sannsynligvis den største trusselen mot fred og sameksistens. Og mennesket har lett for å finne unnskyldninger for å slå hverandre i hjel – om det begrunnes på den ene eller andre måten. Opplever at Jesu ord bortimot revolusjonære når det gjelder sameksistens, men også de kan man vri seg unna – om man vil.

   «Sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til.» (Matt 5,39)

   «Dere har hørt det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende.Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, så dere kan være barn av deres Far i himmelen»(Matt 5,43-45)

   «Salige er de som skaper fred,
   for de skal kalles Guds barn.»(Matt 5,9)

 18. Synes ein kommenterte nokre «fragmenter» av ei gammel bok. For meg virkar det som desse fragmenta må vere noko fantastisk med sidan dei har ein slik betydning for ei 2-4 milliarder mennesker. Pussig. Det er ikkje ei bok i historien som er blitt meir lest enn Bibelen. Merkelig. Hadde det ikkje vert noko med Bibelen så hadde den vert glemt for lengst. Så skriv ein at han forstår ikkje at oppegående folk kan tru på noko slikt. Det var ein kar med ein sjelden hør Iq Albert Einstein sa «faktisk»: Det er bedre å tru på Gud når ein dør, å ta feil, enn å ikkje tru på Gud når ein dør, å ta feil. Når ein ikke tror på Gud, så seier Gud i Bibelen at han tillet at djevelen (verdens fyrste)kan herje med menneska. Det er ikkje vanskelig å forstå. Berre dei siste 30 åra i Norge, ser me kor Norge har forandra seg i umoralens (djevelens) retning. Det er mord, (mest daglig) tjuveri, voldtekt, mishandling, hor og løgn å fanteri. Dette er eit resultat av at Norges styresmakter har vendt Gud ryggen og stolar på «pengebingen» sin.
  Så skriv ein at det er muslimane og Jødane som er den største trusselen, merkeleg at Jødane er ein trussel (løgn frå helvete). Jødane er nokre få millionar. Kvifor så uroa for ein slik liten gjeng? Kanskje ein skulle sett til Kinesarane i staden som er nokre milliardar og ikkje berre demokratiske akkurat. Når ein ser kva Jødane har oppnådd av forskning og nobelsprisar, til menneskehetens beste så kvifor skylda på dei. Les sjølv å finn ut om det er så farlig med nokre Jødar. Takk for at Gud har kontrollen, eller det står no at Gud gav kontrollen over til Jesus, så det er han som er VÅR Frelstes «SJEF»
  Takk.

 19. Dere kristne snakker om Gud og Jesus som om det skulle være virkelig. Bare fordi dere har lest om det i en eventyrbok skrevet av mennesker.
  Hvorfor er det absolutt ingen der ute som har et eneste bevis på at Gud og Jesus finnes.

  • Takk for at du spør! Dette er stoff nok til flere innlegg – og det kommer nok – men jeg skal svare kort:

   1. Eksistensen av skaperverket i seg selv, og ikke minst biologisk liv. Som, samlet sett, er for fantastisk til å ha blitt til av seg selv. Og jo mer vi finner ut av, desto mer fantastisk blir det. Sånn sett er det de som ikke tror som burde ha et forklaringsproblem.

   2. Alternativet. Om mennesket bare er en evolusjonistisk flopp, så mister livet og tilværelsen sin mening. Kanskje et dårlig argument for hvorfor Gud finnes, men opplagt et godt argument for å søke ham.

   3. Gudslengselen i hver enkelt. Mennesket er født med en lengsel etter Gud. Mange ser på dette som en funksjonsfeil, men er det ikke like naturlig å se for seg at det er en lengsel som Gud har lagt der for at vi skal søke ham?

   4. Forutsigelser om Jesus. Eventyrboka inneholder en beskrivelse av Messias – Jesus – flere hundre år før han ble født. Dette er beskrivelser som er så nøyaktige og treffende at Nostradamus og andre spåmenn blir satt helt i skyggen.

   5. Dybden og visdommen i det Jesus sa. Det Jesus sier om mennesket stemmer. Kort og greit. Det rimer dårlig med at han var en løgner eller en gal mann.

   6. Jesu oppstandelse – sannsynligheten for at det faktisk skjedde. En gjeng med disipler som går fra å være redde og feige til å være villige til å gi livet sitt for at Jesus stod opp igjen; ti av de elleve gjenværende gikk i døden for dette, uten å sprekke eller innrømme bløffen.

   7. Det at det funker i praksis. Det å se mennesker bli tilgitt, gjenopprettet, få et nytt liv. Når man har sett narkomane og kriminelle bli helt forvandlet og i harmoni med seg selv. Når man opplever klare bønnesvar. Når man opplever at Gud leder på en tydelig måte.

   • kristenmannsblogg:

    «Takk for at du spør! Dette er stoff nok til flere innlegg – og det kommer nok – men jeg skal svare kort:»

    Skal se om jeg kan gi like korte svar.

    «1. Eksistensen av skaperverket i seg selv, og ikke minst biologisk liv. Som, samlet sett, er for fantastisk til å ha blitt til av seg selv. Og jo mer vi finner ut av, desto mer fantastisk blir det. Sånn sett er det de som ikke tror som burde ha et forklaringsproblem.»

    Eksistensen av universet og Jorden (og oss) er ikke bevis for noe annet enn at universet, Jorden (og vi) eksisterer. Punktum.

    Og hvis du leser litt vitenskap så finner du fort ut hvordan dette kan ha blitt til «av seg selv». Det spørs hva du mener med «av seg selv» egentlig, men det er i hvert fall ingenting som tyder på at det er noen guder involvert…

    «2. Alternativet. Om mennesket bare er en evolusjonistisk flopp, så mister livet og tilværelsen sin mening. Kanskje et dårlig argument for hvorfor Gud finnes, men opplagt et godt argument for å søke ham.»

    Beklager, men mitt liv fikk MER mening da jeg ble ateist. Og evolusjon er et faktum, evolusjonsTEORIEN prøver å forklare faktumet. Det er ingen tvil blant vitenskapsmenn i dag om at evolusjon faktisk har funnet sted. Det de diskuterer nå er hvordan det skjedde, og Darwins evolusjonsteori (med modifikasjoner) er den forklaringen de aller fleste setter sin lit til, til vitenskapen finner en bedre VITENSKAPELIG forklaring 🙂

    Og som du skriver så er dette irrelevant for om en gud eksisterer eller ikke. Så hvorfor ta det med? Presse folk til å føle seg meningsløse slik at de kanskje blir religiøse? Ikke ukjent taktikk det…

    «3. Gudslengselen i hver enkelt. Mennesket er født med en lengsel etter Gud. Mange ser på dette som en funksjonsfeil, men er det ikke like naturlig å se for seg at det er en lengsel som Gud har lagt der for at vi skal søke ham?»

    Mener du teleologi? Ja, vi er alle født teleologiske, men det er i dag mange vitenskapelige forklaringer på dette som ikke akkurat resulterer i noe bevis på en gud…

    Det beskriver bare hvordan MENNESKET er og forteller oss ikke noe om eksistensen av guder.

    «4. Forutsigelser om Jesus. Eventyrboka inneholder en beskrivelse av Messias – Jesus – flere hundre år før han ble født. Dette er beskrivelser som er så nøyaktige og treffende at Nostradamus og andre spåmenn blir satt helt i skyggen.»

    Hehe… Bruke Bibelen som bevis for Bibelen? Genialt. Circular reasoning much? Du klarer bedre enn det.

    «5. Dybden og visdommen i det Jesus sa. Det Jesus sier om mennesket stemmer. Kort og greit. Det rimer dårlig med at han var en løgner eller en gal mann.»

    Bare fordi et menneske er flink til å snakke for seg, bare fordi et menneske er vist, er det et bevis på at vedkommende er sønn av en gud? Da har det eksistert mange slike opp gjennom historien… Og hvordan kan du vite at Jesus IKKE løy eller var gal? Var du der?

    «6. Jesu oppstandelse – sannsynligheten for at det faktisk skjedde. En gjeng med disipler som går fra å være redde og feige til å være villige til å gi livet sitt for at Jesus stod opp igjen; ti av de elleve gjenværende gikk i døden for dette, uten å sprekke eller innrømme bløffen.»

    Igjen, det å bruke Bibelen for å bevise at Bibelen er sann blir helt feil.

    Du kan heller ikke vite om den historien faktisk skjedde. Og hvis det faktisk var noen disipler som fortalte en slik historie, hvordan kan du vite at DE snakket sant? Ut fra all forskning i nevrologi og psykologi/psykiatri er det klinkende klart at øyenvitner ikke er til å stole på. Alle religioner er basert på øyenvitnefortelinger. Slike fortellinger er sjelden helt nøyaktige og hvis man ikke har eksterne kilder eller andre bevis til å underbygge det som blir sagt, så kan man aldri vite om det som ble sagt er sant.

    «7. Det at det funker i praksis. Det å se mennesker bli tilgitt, gjenopprettet, få et nytt liv. Når man har sett narkomane og kriminelle bli helt forvandlet og i harmoni med seg selv. Når man opplever klare bønnesvar. Når man opplever at Gud leder på en tydelig måte.»

    Og dette skjer med mennesker i alle kulturer og kontekster. Mener du at et menneske som forvandler seg og forandrer livsførselen sin dramatisk etter et «møte» med det man oppfatter som noe hellig, automatisk bevis for at guddommen til den religiøse tradisjonen eksisterer? Da må du begynne å tro på mye rart skal jeg si deg 🙂 For slike fortellinger finner man over hele verden og hos alle religiøse tradisjoner.

    Det er også mange hendelser og aktiviteter som ikke involverer guder som kan endre folks liv og livsførsel. Dette er nok engang et bevis på hvordan MENNESKET er og ikke gudene.

    Svar

 20. En annen ting som understøtter Bibelen og Jesus er de messianske profetiene som Jesus oppfylte. Ifølge Det gamle testamente skal Messias:

  * være av Juda stamme * være en etterkommer av Abraham, Isak og Jakob * være en etterkommer av Isai og David * kalles Guds Sønn * være nidkjær for Guds hus * en annen skal berede veien for ham * tale og lære i lignelser * tale for døve ører
  * være fra evighets dager * komme mens templet fortsatt står (templet ble revet ned i 70 e.Kr.) * fødes i Betlehem av en jomfru * være en periode i Egypt * vokse opp i en fattig familie * kalles en Nasareer * begynne sin tjeneste i Galilea * ha en tjeneste med mirakler og helbredelser * være ydmyk * være både Gud og menneske * ri inn i Jerusalem på et esel og bli hilset med jubel * drepes 483 år etter ordren om å gjenoppbygge Jerusalem * hans fiender skal planlegge å ta hans liv * forrådes av en venn for tretti sølvpenger * sølvpengene skal kastes inn i templet og brukes til å kjøpe en åker * hates uten grunn * være stum framfor sine anklagere * falske vitner skal vitne mot ham * hånes og spottes av folk * krones av sine spottere * piskes, slås og spyttes på * mishandles til det ugjenkjennelige * regnes blant overtredere * ta straffen for verdens synd og misgjerning * slås og forlates av Gud på grunn av andres synd * hans klær skal det kastes lodd om * gjennombores på hender og føtter * gis eddik for sin tørst * hans kropp skal bli gjennomstunget * hans blod skal utøses til soning for alle * himmelen skal formørkes ved hans ydmykelse * oppstå fra de døde * fare opp i himmelen * opphøyes til Guds høyre hånd * Israel skal spres som følge av at de forkastet ham * være Messias for hedningene også

  Dette er bare noen av over 300 messianske profetier i Det gamle testamente. Bibelen profeterte at Messias skulle komme før templets ødeleggelse i år 70 e.Kr. Det har bare levd ett menneske i historien som har oppfylt disse profetiene i Bibelen, og som levde før år 70 e.Kr.: Jesus fra Nasaret.

 21. Carola peker på Jesu ord om denne verdens fyrste.
  Denne fyrste har styrt verden helt siden Kains tid, uten opphold, mens vi har gitt Jesu FAR skylden.
  Legg merke til den beskyttelse som brodermorderen fikk av sin djevelske gud.
  Kain ble en mektig mann, som bygde byen Hanok.
  Dette har siden skapt grunleggende mønster for frekke menneskers fremgang på jorden.
  tor.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: