Vestens voksende ateisme – livsfarlig for verdens fattige!


Kristne leger og misjonærer i Port-au-prince - hvor nødhjelpen ikke tør å komme

Den britiske ateisten Richard Dawkins har lansert en innsamlingsaksjon for jordskjelofre på Haiti, formidlet gjennom erklærte ikke-religiøse organisasjoner. ”Hjelp til med å motvirke den skandaløse myten at det bare er de religiøse som bryr seg om sine medmennesker”, uttaler han ifølge den svenske avisen Dagen.

Jeg må innrømme at når katastrofen først har skjedd, så blir jeg både rørt og ikke så lite stolt over å se at Jesus er til stede i elendigheten – i form av kristne hjelpearbeidere og misjonærer som er til stede og lindrer nød. Som i denne videoen fra den danske avisen Politiken, hvor to amerikanske misjonærer gjør en innsats i en del av Port-Au-Prince som er så farlig at selv politi og militære holder seg unna. Jeg føler en glede over at kristen nestekjærlighet er noe mer enn ord, og at Guds kjærlighet blir formidlet til mennesker i nød. Sant å si føler jeg det nesten som om jeg er der selv – en ganske legitim følelse, siden jeg tror det er sant når Paulus sier at ”Dere er Kristi kropp, og hver enkelt er dere hans lemmer.”. (1 Kor 12,27).

Men Dawkins vil vise at også ateister bryr seg. Det er nesten så vi  hører et ekko fra keiser Julian, den siste av de romerske keisere som aktivt forsøkte å stanse de kristnes vekst. ”Det er en skam at de gudløse galileerne (dvs. de kristne) skal underholde både sine egne fattige og våre”, sa han, ”mens vi lar dem gå uten hjelp!” Julian hadde sett seg lei på de kristnes store framgang, og ønsket å slå dem på hjemmebane – uten videre hell. For nettopp den modige omsorgen overfor mennesker i nød – for eksempel under den pesten som rammet Romerriket i årene 165 og 251 – var virkelig et av kjennetegnene på den kristne kirke. Og har vært det til denne dag.

Man kan alltids lure på Dawkins motivasjon – en omsorg motivert ut fra et ønske om å vise at man ikke er dårligere enn andre er kanskje tvilsom – men jeg vil gjerne være raus og ønske dem lykke til. Først og fremst av hensyn til Haitis fattige, som kan trenge all den hjelp de kan få til gjenoppbygging av landet. Men også fordi jeg tror kristne kunne trenge en sunn utfordring når det gjelder gavmildhet – og den må gjerne komme fra mennesker som ikke tror på Gud.

Men hvor realistisk er det….?

Men jeg tror, ærlig talt, at Dawkins og hans meningsfeller har en tung jobb i vente. For å hale penger ut av mennesker som ikke tror på en Gud er faktisk ikke så lett. Og jeg snakker da selvsagt ikke om enkeltindivider – alle kjenner rause mennesker som ikke tror – men jeg snakker om den mentaliteten som en gudløs tankegang fører med seg. Den mentaliteten som er seg selv nok. For det er faktisk ikke riktig, som Dawkins hevder, at ”overbevisningen om at dette er det eneste livet noen av oss kommer til å få gjør behovet for å minske lidelse ennå mer påkrevet”. Det skulle man kanskje tro og håpe. Men sannheten er at mennesker som tror at verden er en gudløs tilfeldighet, ser langt mindre grunn til å bry seg om sine medmennesker enn mennesker som tror på en Gud som har skapt oss alle.

Det er derfor jeg våger påstanden om at vestens voksende ateisme er livsfarlig for verdens fattige – fordi en ateistisk mentalitet gjør at de fattigste blir nedprioritert og glemt. Jo flere ateister vi får i dette landet, desto hardere kår tror jeg givergleden møter. Jeg sier ikke det for å være ekkel, eller provoserende, men fordi jeg faktisk tror det er sånn.

Dawkins har svar. Vi tar det på engelsk denne gangen. ”The myth that it is only the religious who truly care is sustained largely by the fact that they tend to donate not as individuals, but through their churches. Non-believers, by contrast, give as individuals: we have no church through which to give collectively, no church to rack up statistics of competitive generosity”. Grunnen er altså ikke at ikke-troende er mindre rause, men at de gir som individer, og at det derfor ikke synes i statistikken på samme måte.

Men en ganske fersk undersøkelse om givergleden blant konservative kristne i USA viser noe annet. Den viser at konservative amerikanske kristne gir fem til seks ganger mer til veldedighet enn gjennomsnittet av amerikanske familier. Ja, de gir også mer pr. hode direkte til sekulære hjelpeorganisasjoner – som Røde Kors – enn gjennomsnittet av amerikanere gjør. Det burde mane til ettertanke.

Hva med Norge?

Fra Norge kjenner jeg ikke til at tilsvarende undersøkelse er gjennomført, og jeg har en mistanke om at en slik undersøkelse ville blitt ansett som politisk ukorrekt. Men alt tyder på at vi har det samme forholdet i Norge.

La oss ta Human-etisk forbund. Human-etisk forbund har – med sine 60-70.000 mennesker –i flere år kjørt en årlig innsamlingsaksjon, den såkalte Frihetsaksjonen, som har samlet inn penger under mottoet ”humanister bryr seg”. Denne aksjonen har årlig generert rundt 900.000 kroner – et beløp så lavt at forbundet i 2008 bestemte seg for å legge ned hele aksjonen og gi en tier pr. medlem isteden. 900.000 kroner – eller 15 kroner pr. medlem – er ikke akkurat noe å slå i bordet med for en organisasjon som hvert år tar inn rundt 30 millioner kroner i offentlig støtte. Tilbake står den såkalte HAMU-aksjonen, Humanistisk aksjon for menneskerettigheter i utviklingsland, som jobber mot undertrykkelse på religiøst grunnlag. Denne har jeg ikke tall for, men enkelttall fra de ulike fylkeslagene viser ikke den helt store rausheten her heller. Konklusjonen synes å være at  «humanister bryr seg – ikke»

De fleste menigheter jeg kjenner til, gir derimot ganske raust. Ja, det å gi er faktisk en del av selve fundamentet for menigheten. Mange enkeltkristne jeg kjenner til gir også store beløp til gode formål direkte. Den lille menigheten jeg er en del av – med rundt 300 aktive – gir for eksempel hvert år bort rundt 250.000 kroner i året, fortrinnsvis til foreldreløse og aids-rammede barn i Afrika. Dette sier jeg ikke for å skryte, for jeg synes ærlig talt at det godt kunne vært mer, men det er definitivt mer enn 10 kr. pr. medlem.

Hva med Jesus?

For – og dette er viktig – sammenlignet med den omsorgen Jesus viser for de fattige, kommer vi alle til kort. Også vi som kaller oss kristne. Ikke-troende sliter kanskje med å matche oss, vi sliter med å matche Jesus. Det meste av det vi tjener går til oss selv, i verdens rikeste land i verdens rikeste tid. Og av det vi samler inn, går det meste tilbake til oss – i form av stab og bygninger og aktiviteter. Bibelen er tydelig på at med velsignelse følger forpliktelse, og som land har vi sannelig blitt rikt velsignet – med naturressurser under havet som verken du eller jeg har lagt der.

Derfor ønsker jeg Dawkins aksjon velkommen. Måtte den bli så vellykket at vi kristne setter oss ned og leser hva Jesus sier om omsorg for de fattige – igjen – og lar det påvirke vår livsstil og våre prioriteringer. Verdens fattige fortjener faktisk det.

Men inntil videre, så holder jeg på min påstand – om at Vestens voksende ateisme er livsfarlig for verdens fattige!.

– – – – –

Jesus sa til ham: «Vil du være helhjertet, gå da bort og selg det du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» (Matt 19,21)

«….dere gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er dere selv fulle av griskhet og ondskap. Uforstandige mennesker! Han som har skapt det utvendige, har ikke han også skapt det innvendige? Gi heller det dere har i beger og fat, som gave til de fattige, så blir alt rent for dere.” (Luk 11,39-41)

”Selg det dere eier, og gi gaver til de fattige. Skaff dere pengepunger som ikke slites ut, en uforgjengelig skatt i himmelen, der tyver ikke kommer til og møll ikke ødelegger”.(Luk 12,33)

”Jeg sier dere: Bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt.” (Luk 16,9)


Reklamer

21 kommentar

 1. Dette var virkelig skremmende i all sin kvalme selvgodhet.

  Du skriver at «jeg snakker om den mentaliteten som en gudløs tankegang fører med seg. Den mentaliteten som er seg selv nok. For det er faktisk ikke riktig, som Dawkins hevder, at ”overbevisningen om at dette er det eneste livet noen av oss kommer til å få gjør behovet for å minske lidelse ennå mer påkrevet”. Det skulle man kanskje tro og håpe. Men sannheten er at mennesker som tror at verden er en gudløs tilfeldighet, ser langt mindre grunn til å bry seg om sine medmennesker enn mennesker som tror på en Gud som har skapt oss alle.»

  Dette er jo bare dine egne meninger og fordommer, dette du kaller «sannheten er…». Kristne og andre religiøse er bare opptatt av sin egen frelse, noen ganger sammenfaller denne lykkeligvis med nestekjærlige handlinger, andre ganger kræsjer den. Uansett, kristne gjør som (eller prøver på å gjøre som) guden deres sier, de gir blaffen i sin neste, de er kun opptatt av sin neste for å tilfredsstille guden sin, ikke for å gjøre verden til et bedre sted. Mens en ateist som prøver å gjøre godt, han gjør det ikke for å fremme sin egen frelse.

  Bibelsitatene dine over understreker til fulle poenget mitt: «vær snille og gode, så kommer dere til himmelen!» I motsetning til: vær snille og gode, så blir verden et godt sted å være.

  • Hvis du synes jeg er subjektiv eller full av fordommer, så la meg først – i all høflighet – påpeke at din kommentar ikke akkurat bærer preg av objektiv balanse den heller.

   Men over til det du faktisk hevder. At kristne ikke er opptatt av å være genuint gode, eller å gjøre verden til et bedre sted, men bare etter å komme til himmelen.

   Jesus var faktisk mye mer opptatt av nøden i denne verden enn det folk flest tror. Han identifiserer seg med menneskenes lidelse på en sånn måte at han kan si at ”Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg” (Matt 25,45). Jesus lærte ikke engang at det er gode gjerninger som gjør at vi blir frelst, men ene og alene ved å tro på ham. Men –en naturlig del av det å være Jesu venn er å ønske å gjøre godt, ønske å se Guds godhet omfatte alle på hele jorda. «Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere», sa han også. «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer» (Joh 15,14-17)

   Og denne holdningen til å gjøre godt ble med de kristne videre. De kristne startet sykehus og tok seg av foreldreløse barn. Det har faktisk vært et av kjennetegnene, historisk, på den kristne kirke. Selv om det gjerne er helt andre sider av kirkehistorien folk flest trekker fram….

   Så, kort fortalt, dersom det er noen som er som det du gir uttrykk for – at de kun gjør godt for å fortjene frelse eller for å ”tilfredsstille guden sin” – så er dette mennesker som har misforstått hva evangeliet går ut på.

 2. Jeg ble faktisk ganske lei meg av å lese dette. Hva vet du om mennesker som ikke tror på gud? Du trekker konklusjoner utifra Human-etisk forbund, som ikke har mer enn har 60-70 000 medlemmer? Og fra USA, landet som er fullt av folk som synes at ordet «velferdsstat» er en vits? Det synes jeg er stygt gjort. Det er vel ihvertfall ikke slike holdninger som gjør verden et til et fint sted å bo, med både troende og ikke-troende.

 3. Ah… Det var den selvopphøyelsen ja. Here we go again. «Se, så flinke vi er! Se, vi er så snille og hjelper folk! Se, vi gir mest penger! Se, vi elsker å vise hvor mye bedre vi er enn alle de andre!» Jeg blir kvalm.

  Du bruker USA for å diagnostisere tingenes tilstand i hele den vestlige verden? USA som er så til de grader forskjellig fra resten av Vesten? Genialt.

  «konservative amerikanske kristne gir fem til seks ganger mer til veldedighet enn gjennomsnittet av amerikanske familier»

  Og gjennomsnittet av amerikanske familier er… religiøse (som regel kristne).

  Hvor mye av disse pengene går faktisk til de fattige? Har du tall på det? Og hva brukes til å hjelpe de fattige kontra ren misjonering? Har du tall på det?

  Fra ChristianityToday-artikkelen du referer til så står det nederst at bare 2% av budsjettet til de evangeliske kirkene går til misjonering. Og hvor mye av misjonspengene som går til å brødfø de fattige står det ingenting om.

  • Hvis du leser innlegget litt nøye, så vil du se at jeg ikke er spesielt fornøyd med de kristnes innsats heller. Men jeg observerer, og det jeg observerer er en større forståelse for at det er mer enn en hundrings i ny og ne som skal til. Det er faktisk sjelden kristne snakker noe særlig om dette – selv om inntrykket ditt er det motsatte. Hvis du opplever det som selvopphøyelse at jeg nevner dette i et innlegg, så får jeg bare godta dét.

 4. Det er derfor jeg våger påstanden om at vestens voksende ateisme er livsfarlig for verdens fattige – fordi en ateistisk mentalitet gjør at de fattigste blir nedprioritert og glemt. Jo flere ateister vi får i dette landet, desto hardere kår tror jeg givergleden møter. Jeg sier ikke det for å være ekkel, eller provoserende, men fordi jeg faktisk tror det er sånn.

  Du oppgir skuffende lite grunner for hvorfor du tror det er sånn; at ateisme er livsfarlig (faktisk!) for verdens fattige… Om man ser litt litt nøyere over argumentet ditt; du har ingen refleksjoner rundt hvorfor du tror det er en større pengestrøm fra trossamfunn enn det er fra enkeltindivider som ikke er tilknyttet lignenede samfunn. Du forutsetter videre i argumentet at det er mengden penger som doneres som er avgjørende for verdens fattiges velferd. Dette er grenseløst naivt! 🙂 I sum er dette en syltynn påstand og koker ned til et nærmest nedrig mistenkeliggjøring av ikketroendes engasjement for sine medmennesker. Fy for skam.

  • Jeg står i en virkelighet hvor jeg ser dette i praksis – troende mennesker som gir, relativt sett store beløp, og som virkelig synes det er viktig – fordi Jesus lærte oss at det å vise omsorg for fattige er noe av det viktigste vi kan gjøre. Menigheter som drar igang store prosjekter. Om du hadde gjort statistikk på dette, så er jeg ganske sikker på resultatet. Jeg har problemer med å se at dette betyr mistenkeliggjøring.

   Det betyr ikke at det også finnes andre som gir – for all del – men jeg tror en ateistisk tankegang lettere fører til at man prioriterer seg selv – noe kanskje følgende sitat fra Jean Paul Sartre skulle underbygge: «Eksistensialisten synes det er sørgelig at Gud ikke eksisterer, fordi enhver mulighet til å finne verdier i en himmel av ideer forsvinner samtidig med Ham….ingen steder er det skrevet at det gode eksisterer, at vi må være ærlige, at vi ikke må lyve – fordi faktum er at vi er på en planet hvor det bare finnes mennesker….sannelig, alt er tillatt hvis Gud ikke eksisterer»

   Ditt spørsmål nummer to – om det er penger som doneres som er avgjørende for verdens fattiges velferd. Nei, så absolutt ikke. Men det ville være underlig om det ikke var en del av løsningen, brukt rett. Skoler må bygges for at det skal bli noe skolegang, for å si det sånn ;-). Men det trengs noe mer – og dette noe har jeg skrevet om i blogginnlegget ”As an atheist, I truly believe Africa needs God

   Ha en fin dag!

   • -Om du hadde gjort statistikk på dette, så er jeg ganske sikker på resultatet

    Det er ganske irrelevant hvor sikker du føler deg. Jeg tror ikke det stemmer, men at det overfladisk sett kan virke sånn. Jeg er av et inntrykk som mer sammenfaller med hva Shiva uttrykker over; at kristne har en nærmest infantil tilbøyelighet til å fremheve seg selv for den aller minste innsats, mens mennesker som yter godt for godhetens skyld gjør det mer stilltiende. Vi sitter altså med hver våre observasjoner, så inntil vi har noen relevante data, burde man etter min mening holde seg for god til å hevde noe med sikkerhet.

    -men jeg tror en ateistisk tankegang lettere fører til at man prioriterer seg selv

    Ja.. jeg er ganske ny her på bloggen din, men etter hva jeg har lest hittil tror jeg ikke du har særlig representativ innsikt i hva en ateist tenker. Dessuten må du vite at betegnelsen «ateist» ikke er et samlebegrep for et gitt verdisett slik som man (mer eller mindre) kan si om en «kristen» eller «muslim». I de to siste betegnelsene kan man lett putte fler trekk som man med relativt god sikkerhet kan si at faktisk beskriver den som faller inn under betegnelsen. Når det gjelder «ateister» fungerer det ikke på den samme måten, og dette er veldig viktig og du burde legge deg det på minnet. «Ateist» sier kun hva man ikke er. Utover det kan en «ateist» være hva som helst 🙂 Han/hun kan være godhjertet, kald, gavmild, gjerrig, ondsinnet, empatisk, engasjert, lat. You name it. Alle karaktertrekk man også kan finne hos alle typer troende. Men når det gjelder de troende kan man (i motsetning til «ateist») si med ganske stor sikkerhet: tror på Gud, tror på
    dogmer, respekterer sin spesifikke tilhengerskares autoritetsfigurer og så videre. Altså; å si «en ateistisk tankegang» er en helt innholdsløs referanse kontra «en kristen tankegang».

    Skjønner du? 🙂

    Ang. Sartres sitat, kan du si meg hvor du har det fra? Jeg skulle så gjerne ha lest det i
    kontekst. Men utfra det (du skriver) han skriver; Jeg tror ikke du skal se det som noen
    overordnet sannhet 🙂 Dessuten eksistensialist/ateist ?? Stygg sammenblanding av begreper..
    Om jeg forstår deg rett, mener du her at eksistensialisme skal kunne overføres til ateisme?
    Om ikke er det bare en pinlig non sequitur…

    -Men det ville være underlig om det ikke var en del av løsningen, brukt rett. Skoler må bygges for at det skal bli noe skolegang, for å si det sånn 😉

    Jeg tror problemet med verdens fattigdom er mye mer sammensatt enn du gir inntrykk av å forestille deg… Hva med korrupsjonen i fattige lands regjeringer? Hva med den politiske viljen til noen, eller den politiske maktesløsheten til andre vestlige lands regjeringer? Hva med den tilsynelatende sammenhengen mellom religiøse styrer og elendige forhold for deres folk? (How’s that for nødvendlig politisk ukorrekt? :)) Nei, det faller tilbake på sin egen urimelighet, den påstanden du har konstruert. Man kan virkelig undres over hva konstruktivt du forestilte deg da du fremsatte den. Og for hvem?

    Jo, ha fin dag du óg! 🙂

   • Hvordan mener du denne såkalte ateistiske tankegangen er?? Tror du at ved å ikke ha en gudsfigur så driter man i alle andre rundt seg? Jeg er meget rystet over denne trangsynte uttalelsen.

 5. Jeg må si jeg sliter med å forstå hvor all denne risikoen med å være ateist fører til at jeg skal bli mer egoistisk. Om ikke noe har min ateisme ført til mer nestekjærlighet.

  «å hale penger ut av mennesker som ikke tror på en Gud er faktisk ikke så lett.»

  hva skal det bety? Kan du sitere noen like tvilsome statistikker som viser at Hinduister, Budister, Muslimer eller Taoister er like gjerrige som ateister? Jeg kan ikke tolke det noe annerledes enn at du mener at om jeg ikke følger Jesus er jeg gjerrig.

  For meg virker det som snikreklame for din salige Yahwee.

  «Julian hadde sett seg lei på de kristnes store framgang, og ønsket å slå dem på hjemmebane – uten videre hell. For nettopp den modige omsorgen overfor mennesker i nød – for eksempel under den pesten som rammet Romerriket i årene 165 og 251 – var virkelig et av kjennetegnene på den kristne kirke. Og har vært det til denne dag.»

  Jasså? La oss diskutere hva annet Kristendommen er kjent for om man skal gå så langt tilbake.

  Heksebrenning, Jødeforfulgelse, avlatsbrev, diverse inkvisisjoner, forfulgelser av pionerer i vitenskap som f.eks Galileo Galilei, seksuell omgang med mindreårige altergutter, vel du tar hintet gjør du ikke?

  Så pass deg godt før du måler risiko i mennesklig lidelse før du maler din egen klubb inn blant gullrekka av altruistiske organisasjoner.

  Jeg kunne godt fortsatt å dissekere dette innlegget men det holder for nå.

  Ha en trivelig dag

  Hilsen ateist

 6. For et ufattelig rørete innlegg!

  Mye å ta av her:

  «Jeg må innrømme at når katastrofen først har skjedd, så blir jeg både rørt og ikke så lite stolt over å se at Jesus er til stede i elendigheten – i form av kristne hjelpearbeidere og misjonærer som er til stede og lindrer nød. Som i denne videoen fra den danske avisen Politiken, hvor to amerikanske misjonærer gjør en innsats i en del av Port-Au-Prince som er så farlig at selv politi og militære holder seg unna.»

  Bare en kristen kan finne på å lire ut av seg slike ugjennomtenkte setninger.
  Du har aldri reflektert over hvorfor guden din lot det jordskjelvet finne sted altså?
  Eller at guden ikke bidro i etterkant?
  Guden din skal i følge bibelen være allmektig…

  Misjonærer er mer opptatt av å «frelse» folk enn å vise andre respekt.
  Så dem kan alle godt klare seg uten.
  Utover det så er de aller fleste hjelpearbeidere ikke- religiøse, bare så det er sagt.
  Så oppdater kunnskapen din mann!

  Ellers er det vel noe i overkant å innbille seg at Jesus er der, for så å innbille seg at det også er farlig å oppholde seg der.
  Klarer du å ta det jeg skrev der tro?

  «Jeg føler en glede over at kristen nestekjærlighet er noe mer enn ord, og at Guds kjærlighet blir formidlet til mennesker i nød. Sant å si føler jeg det nesten som om jeg er der selv – en ganske legitim følelse, siden jeg tror det er sant når Paulus sier at ”Dere er Kristi kropp, og hver enkelt er dere hans lemmer.”. (1 Kor 12,27).»

  Kristen nestekjærlighet…
  De aller fleste mennesker har samvittighet og de aller fleste hjelper til der de kan.
  Man er ikke avhengig av overtro for å gjøre det.
  Og, igjen så kan jeg minne deg på «misjonærnestekjærligheten» som viser seg at man prioriterer å bygge kirker fremfor sykehus feks.
  Det er ikke nestekjærlighet, det er egoisme og overgrep.

  «Men Dawkins vil vise at også ateister bryr seg. Det er nesten så vi hører et ekko fra keiser Julian, den siste av de romerske keisere som aktivt forsøkte å stanse de kristnes vekst. ”Det er en skam at de gudløse galileerne (dvs. de kristne) skal underholde både sine egne fattige og våre”, sa han, ”mens vi lar dem gå uten hjelp!” Julian hadde sett seg lei på de kristnes store framgang, og ønsket å slå dem på hjemmebane – uten videre hell. For nettopp den modige omsorgen overfor mennesker i nød – for eksempel under den pesten som rammet Romerriket i årene 165 og 251 – var virkelig et av kjennetegnene på den kristne kirke. Og har vært det til denne dag.»

  Ikke uventet så er du ikke klar over at du selv er ateist.
  Ateist er man når man ikke kan tro på en gud/guder.
  Regner selvsagt med at du kun tror på en gud?
  Så du kan heretter få æren av å kalle deg selv 99% ateist:)

  Du sier altså at du selv kun bryr deg 1% om andre.

  Hvorfor skapte guden din pest forresten?
  For at kristne skulle bidra med sin 1%?

  «Man kan alltids lure på Dawkins motivasjon – en omsorg motivert ut fra et ønske om å vise at man ikke er dårligere enn andre er kanskje tvilsom – men jeg vil gjerne være raus og ønske dem lykke til. Først og fremst av hensyn til Haitis fattige, som kan trenge all den hjelp de kan få til gjenoppbygging av landet. Men også fordi jeg tror kristne kunne trenge en sunn utfordring når det gjelder gavmildhet – og den må gjerne komme fra mennesker som ikke tror på Gud.»

  Dawkins motivasjon?
  Du har vel fulgt såpass med i timen at du vet alt Dawkins har bidratt med?
  Nei, det har du visst ikke.

  Du bare laller i vei i la la- land og innbiller deg det ene etter det andre.
  Det er ikke rart, for skal man kunne være kristen er man nødt til å legge fra seg logikk, rasjonalitet, fornuft og virkelig.
  Du viser at du har gjort nettopp dette.

  «Men hvor realistisk er det….?»

  Nå er vel ikke akkurat du den rette til å snakke om realisme….?

  «Men jeg tror, ærlig talt, at Dawkins og hans meningsfeller har en tung jobb i vente. For å hale penger ut av mennesker som ikke tror på en Gud er faktisk ikke så lett. Og jeg snakker da selvsagt ikke om enkeltindivider – alle kjenner rause mennesker som ikke tror – men jeg snakker om den mentaliteten som en gudløs tankegang fører med seg. Den mentaliteten som er seg selv nok. For det er faktisk ikke riktig, som Dawkins hevder, at ”overbevisningen om at dette er det eneste livet noen av oss kommer til å få gjør behovet for å minske lidelse ennå mer påkrevet”. Det skulle man kanskje tro og håpe. Men sannheten er at mennesker som tror at verden er en gudløs tilfeldighet, ser langt mindre grunn til å bry seg om sine medmennesker enn mennesker som tror på en Gud som har skapt oss alle.»

  Ja, dere 99% ateister har jammen mange utfordringer fremover.
  Godt du ser det selv, slik at du kan sette i gang med en gang:)

  Det er ikke lett å hale ut penger fra de som ikke tror på alle guder, det virker som du har erfaring der.
  Men, med guden din sin hjelp vil det nok ordne seg, også for dere 99% ateister, tror du ikke?

  Kan være viktig å faktisk sette seg inn i hva Dawkins mener og står for før du babler i vei med røret ditt.

  «Det er derfor jeg våger påstanden om at vestens voksende ateisme er livsfarlig for verdens fattige – fordi en ateistisk mentalitet gjør at de fattigste blir nedprioritert og glemt. Jo flere ateister vi får i dette landet, desto hardere kår tror jeg givergleden møter. Jeg sier ikke det for å være ekkel, eller provoserende, men fordi jeg faktisk tror det er sånn.»

  Helt klart at dette er noe du tror ja.
  Det kommer frem veldig raskt.
  Håper du vet noe også, slik at du slipper å drite deg så ut neste gang du skal ytre deg:)

  Og, for all del- du ser nå at det er helt nødvendig at du og andre kristne begynner å tro på alle de andre gudene også.
  Du sier jo selv hvordan det vil gå.

  «Dawkins har svar. Vi tar det på engelsk denne gangen. ”The myth that it is only the religious who truly care is sustained largely by the fact that they tend to donate not as individuals, but through their churches. Non-believers, by contrast, give as individuals: we have no church through which to give collectively, no church to rack up statistics of competitive generosity”. Grunnen er altså ikke at ikke-troende er mindre rause, men at de gir som individer, og at det derfor ikke synes i statistikken på samme måte.»

  Ja, Dawkins har svar.
  Litt problematisk for mennesker som lever med vrangforestillinger å forstå selvsagt, men ja han har også gode svar.

  «Men en ganske fersk undersøkelse om givergleden blant konservative kristne i USA viser noe annet. Den viser at konservative amerikanske kristne gir fem til seks ganger mer til veldedighet enn gjennomsnittet av amerikanske familier. Ja, de gir også mer pr. hode direkte til sekulære hjelpeorganisasjoner – som Røde Kors – enn gjennomsnittet av amerikanere gjør. Det burde mane til ettertanke.»

  Kristne er svært lette å lure.
  Dette vet du også.
  Alle disse sprø pastorene og prestene som ber folk gi fra seg halve trygden sin.
  Litt av en moral syns du ikke?

  «Hva med Norge?»

  Norge er et av de landene i verden som gir mest.
  Utover det så er det viktigere å hjelpe mennesker til selvhjelp, men dette vet du sikkert.

  «Fra Norge kjenner jeg ikke til at tilsvarende undersøkelse er gjennomført, og jeg har en mistanke om at en slik undersøkelse ville blitt ansett som politisk ukorrekt. Men alt tyder på at vi har det samme forholdet i Norge.»

  Du tror dette også?
  Selvsagt, du er lett å få til å tro ting ser det ut til.
  Du baserer virkelig alt på tro du:)

  «La oss ta Human-etisk forbund. Human-etisk forbund har – med sine 60-70.000 mennesker –i flere år kjørt en årlig innsamlingsaksjon, den såkalte Frihetsaksjonen, som har samlet inn penger under mottoet ”humanister bryr seg”. Denne aksjonen har årlig generert rundt 900.000 kroner – et beløp så lavt at forbundet i 2008 bestemte seg for å legge ned hele aksjonen og gi en tier pr. medlem isteden. 900.000 kroner – eller 15 kroner pr. medlem – er ikke akkurat noe å slå i bordet med for en organisasjon som hvert år tar inn rundt 30 millioner kroner i offentlig støtte. Tilbake står den såkalte HAMU-aksjonen, Humanistisk aksjon for menneskerettigheter i utviklingsland, som jobber mot undertrykkelse på religiøst grunnlag. Denne har jeg ikke tall for, men enkelttall fra de ulike fylkeslagene viser ikke den helt store rausheten her heller. Konklusjonen synes å være at ”humanister bryr seg – ikke”»

  ?

  Du er kanskje medlem der? Du er tross 99% ateist så det er nok en mulighet for det.
  Personlig er jeg ikke det.
  Utover det så var det svært vrøvlete det du skrev.

  Så om du er medlem der bør du nok sette deg litt mer inn i saker og ting, også om du ikke er det selvsagt.

  «De fleste menigheter jeg kjenner til, gir derimot ganske raust. Ja, det å gi er faktisk en del av selve fundamentet for menigheten. Mange enkeltkristne jeg kjenner til gir også store beløp til gode formål direkte. Den lille menigheten jeg er en del av – med rundt 300 aktive – gir for eksempel hvert år bort rundt 250.000 kroner i året, fortrinnsvis til foreldreløse og aids-rammede barn i Afrika. Dette sier jeg ikke for å skryte, for jeg synes ærlig talt at det godt kunne vært mer, men det er definitivt mer enn 10 kr. pr. medlem.»

  Ja, Svein Magne Pedersen har fått det fett pga lettlurte tullinger i meningheten hans.
  Det har du vel fått med deg?

  Mye å skryte av det ja:) Sier det meste om moralen og verdiene de kristne innehar.
  Godt du er så ærlig i forbindelse med det.

  «Hva med Jesus?»

  Fraværende akkurat som sin «far».
  Om det ikke er nordmenn som har vondt i halsen eller ryggen da selvsagt.
  De prioriterer selvsagt rikingene først:)

  «For – og dette er viktig – sammenlignet med den omsorgen Jesus viser for de fattige, kommer vi alle til kort. Også vi som kaller oss kristne. Ikke-troende sliter kanskje med å matche oss, vi sliter med å matche Jesus. Det meste av det vi tjener går til oss selv, i verdens rikeste land i verdens rikeste tid. Og av det vi samler inn, går det meste tilbake til oss – i form av stab og bygninger og aktiviteter. Bibelen er tydelig på at med velsignelse følger forpliktelse, og som land har vi sannelig blitt rikt velsignet – med naturressurser under havet som verken du eller jeg har lagt der.»

  Jesus viser overhodet ingen omsorg for fattige.
  Såpass opplyst er du vel?
  For noe ufattelig tull å si noe slikt.
  Er du ikke helt vel bevart?

  «Derfor ønsker jeg Dawkins aksjon velkommen. Måtte den bli så vellykket at vi kristne setter oss ned og leser hva Jesus sier om omsorg for de fattige – igjen – og lar det påvirke vår livsstil og våre prioriteringer. Verdens fattige fortjener faktisk det.»

  Derfor? Derfor hva?

  «Men inntil videre, så holder jeg på min påstand – om at Vestens voksende ateisme er livsfarlig for verdens fattige!.»

  Ja, og at du som mener det og samtidig selv er ateist gjør noe med det snarest!

  Og, du bor vel nå i en barhytte på fjellet uten internett så det er nok vanskelig å få svar fra deg nå tenker jeg:)
  Du har vel solgt alt du eier?

  • Takk for respons. Innlegget ditt viser en såpass stor grad av forutintatthet at jeg neppe klarer å overbevise deg om noe som helst annet på et enkelt svar. Egentlig har du bare tre alternativer:

   1) Sett deg inn i tingene med et åpent sinn. God litteratur finnes, også litteratur som tar for seg hvorfor kristne kan tro på en god Gud i en ond verden. Oppsøker du kristne miljøer kan det være du finner andre holdninger enn de du tror finnes der.

   2) Fortsett på den linja du er på nå – vær rask til å trekke konklusjoner, og trekk dem alltid slik at det passer med de meningene du allerede har.

   3) Og / eller – lag din egen blogg, så får du utløp for litt skrivekløe.

   Ha en god dag!

  • Hey, har visst på varsling for dette innlegget ennå jeg.

   Ja, denne dårskapen vekker fremdeles harme, det skjønner jeg godt.

   @Anna:
   «kristenmannsblogg sier: Fortsett på den linja du er på nå – vær rask til å trekke konklusjoner, og trekk dem alltid slik at det passer med de meningene du allerede har.»

   Heh, pent stykke projeksjon her igjen. Vi skal prise oss lykkelige for dette mediet internett er.

   Denne «taktikken» (tror faktisk det er ubevisst, og heller et psykologisk fenomen) er ganske effektiv i samtaler ansikt til ansikt, og religiøse benytter dette nådeløst. Det skaper harme og irritasjon for den som blir gjenstand for projeksjon, og man kan komme ut av balanse og miste sin kompsisjon. Det er et skittent triks, men som sagt tror jeg det kan være ubevisst for religiøse som ikke er drevne psykopater.

   Poenget mitt er at det fungerer mye, mye dårligere i bloggformatet, som internett har gitt oss. (Sjekk denne videoen, Anna. Den sier mye av det jeg prøver å si nå.)

   Jeg har vært her før og prøvd å håndtere noen andre hårreisende påstander. Min erfaring er at hvis du vil fortsette, så vær forberedt på at denne mannen er fullstendig isolert for refleksjoner utenfor boksen sin og er mest sannsynlig bortkastet tid. Mens tiden jobber for oss, får vi bare arbeide videre, gjøre godt for godhetens skyld og bare jobbe rundt sånne som denne. Sic vita est..

   MVH
   Et annet sinn i frihet .. 🙂

 7. Du tråkker ned på ateistene men Jesus sine egne ord var:

  «Bry dere ikke om de fattige for de vil dere alltid ha blant dere.» Så det kristne gjør er egentlig å trosse Jesus sine kommanderinger. Vil ikke krangle med deg/dere men du begynte med å tråkke ned på ateistene.

  Du snakker om at å ikke ha tro på Gud fører til hat men se på Jesus sine ord og se hatet han selv spredte:

  «Send demonene til grisene..»

  Jesus og mange religioner som hare krishna bevisstheten ser ned på griser og tror de er demoner. Hvor mye bedre og klokere er det ikke å sende demonene til spøkelsene, mao. de mystiske atmosfærene og da siden de er i drømmetilstandene oppnå dualifikasjone av de negative tankene/demonene som blir transformert til englene?

  • Leksjon 1: Bruk riktige sitater. De fattige har dere alltid hos dere, og dem kan dere gjøre godt imot så ofte dere vil, men meg har dere ikke alltid (Mark 14,7).

   Leksjon 2: Les bibelvers inn i den sammengen det står i.

 8. Jeg er kristen. Og jeg blir flau på de kristnes vegne når jeg leser innlegget ditt. Og påsta at kristne gir mer enn ikke-troende er selvopphøyelse og arroganse. Ikke hev deg over andre, ikke døm dem som tror noe annet enn deg, ikke reklamer for religionen på denne negative måten. Jeg er provosert, lei meg og skuffet etter å ha lest dette innlegget. Ateister gir like mye, og i motsetning til mange kristne gir de fordi de SELV mener det er rett, ikke fordi jesus mener det. Jeg undrer meg over deg, hvem er du som mener du har rett til å dømme andre mennesker? Hvis jesus er forbilde ditt, som jeg regner med at han er; så tror jeg du skal tenkte deg grundig om.

 9. Jeg er homofil og hva med oss homofile? Er vi også en trussel mot de fattige siden vi har syndet og ikke har hjerte nok til å gi til de fattige?

  Neeeei, gir gjerne penger vi.

 10. Ehmm…

  Du hører jo ikke engang på hva Dawkins sier.

  ”The myth that it is only the religious who truly care is sustained largely by the fact that they tend to donate not as individuals, but through their churches. Non-believers, by contrast, give as individuals: we have no church through which to give collectively, no church to rack up statistics of competitive generosity”

  Og så kommer du med et argument om at Humanistisk Forbund gir mindre enn kirken din? Det Dawkins sier er jo at Ateister IKKE gir gjennom sine trossamfunn (eller ikke trossamfunn), men gjennom hjelpeorganisasjoner som Røde Kors, Leger uten Grenser, Redd Barna osv. Argumentet ditt er » unfouded»

  • Det jeg har etterlyst, er en vilje til faktisk å gå inn og forske på dette. Det er det ingen som har gitt gehør for. Det blir nemlig for lettvint å si at «non-believers give as inviduals» uten vilje til å sjekke om dette stemmer. Sånnn sett er det naturlig å se hva slags oppslutning prosjekter som Frihetsaksjonen og «Non Believers Giving Aid» faktisk får. Så langt har jeg ikke sett noen tall fra Non Believers Giving Aid, kun oppfordringer til å gi.

 11. Jeg anbefaler deg å lese denne for gi deg et litt mer balansert (=korrekt) syn på saken:

  http://www.psychologytoday.com/blog/the-human-beast/200905/are-religious-people-more-ethical-in-their-conduct-ii

  Artikkelen avslutter med:
  «What superficially seems like clear evidence that religion makes people more charitable turns out, on detailed analysis, to be further evidence that religion has little to do with ethical conduct.»

  Dersom du er redd for hva økende ateisme vil medføre for samfunnet kan du jo også se litt på disse statistikkene:
  http://atheismexposed.tripod.com/atheist_empire_confronted.htm

 12. […] på “Kristenmanns blogg” ble det i 2010 påstått at ateisme er farlig for verdens fattige. Forfatteren har ved første gangs gjennomlesing noen gode poenger. Amerikanske kristne gir en […]

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: