Et minimum av historiekunnskap…..?


copernicus

Copernicus' konversasjon med Gud - Jan Matejko

Nyateismen er – og blir – historieløs. Kristen tro blir omtalt som om det skulle vært et fremmedelement som kommer inn og forstyrrer vår sekulære og lykkelige verden. Men sannheten er at vårt samfunn, våre tanker om liv, død, tilgivelse, godhet, frihet – er så preget at kristen tro og tenkning at vi ikke er i stand til å se det selv.

Som Gert Nygårdshaug. Som i et intervju i Klassekampen nylig (delvis gjengitt i Vårt Land) hevder at «Religionen (inkludert kristen tro, min anmerkning) er en trussel mot menneskehetens utvikling og må bekjempes». I tillegg tar han til orde for å forby religiøse symboler og slutte å lønne prester.

Andre kommentatorer går enda lenger og er enda mer ekstreme i sine uttalelser. Særlig ille er Dagbladets kommentarfelt, som flommer over av vulgærpropaganda og kunnskapsløs hets mot kristen tro. Samtidig har Dagbladet stoppet lenking til blogger – noe som neppe kan tolkes som annet enn at de foretrekker kunnskapsløst oppgulp framfor mer velfunderte innlegg….

Nå er det opp til enhver å mene som man vil – problemet er mer at kommentarene oser av dårlig historiekunnskap, så dårlig at det får meg til å tvile på skolens evne til å formidle de store linjene i historien.

La oss ta noen smakebiter:
”Norge er forøvrig slett ikke bygd på noen kristen grunnlov, eller kristen kirke og skole. Norge har blitt det norge har blitt på tross av den kristne minoriteten…..”Kirkas historie i Norge er i all hovedsak en lang lidelseshistorie, hvor folk at blit kappet hodet av, brent og torturert på forskjellige utspekulerte måter…..”Den religiøse menneskeundertrykkelsen, forfølgelsen og drap, gjennom tusner av år, er på lik linje med Mao, Stalin og nazistenes ugjerninger”…..”… resultatet var i alle fall vitenskaplig stagnasjon, forfølgelse og frykt. Det er hva Kristendommen har «stått for» i mesteparten av sin historie – helt til vi på tross av den oppnådde opplysning, og folk startet å kaste dens åk av seg”…..”den største, mest brutale, mest utnyttede og forkastlige maktorganisasjonen gjennom historien. Kriken. For et mer hyklerisk og kontrolerende organ enn kirken har vel ikke sett dagens lys…”…….”De (de kristne) er jo det største problemet menneskeheten har….. At kristne spesiellt tror at vi skal respektere deres massedrapreligion er hull i hodet. Dere får adolf hitler til og virke som en liten pjokk i forhold til hva dere har gjort i «GUDS» navn oppigjennom tidene”….”Ingenting som er så galt som religion”.

Dette er altså mennesker som har fulgt noe sånt som 400 timer med historie i grunnskolen. Uten å få med seg noe av det mest grunnleggende når det gjelder norsk og europeisk historie, nemlig at kristen tro har vært bærende for all europeisk tenkning – når det gjelder alt fra de svake i samfunnet, til vitenskap, til kultur og filosofi. Og – for å være ærlig – det ser ut til å skorte litt på norskundervisningen også….

Det betyr ikke at kirkehistorien er uten skampletter. Tvert om, og jeg vedder på at jeg er i stand til å finne verre eksempler enn kommentatorene i Dagbladet er i stand til. Men det store bildet sier faktisk noe helt annet.

Så la oss ta noen av utsagnene mer inngående.

…..”Kirkas historie i Norge er i all hovedsak en lang lidelseshistorie, hvor folk at blit kappet hodet av, brent og torturert på forskjellige utspekulerte måter…..”

Noe sier meg at bildet trengs å modifiseres en smule…..

Faktum er at kristningen av Norge er den kanskje eneste revolusjon vi har hatt – overhodet. En revolusjon som snudde opp ned på hele vår måte å tenke på, og i så stor grad at kritikerne ikke fatter hvor mye de selv bærer på seg av kristent tankegods.

Og for meg er det en gåte at vi i festtaler og bøker er så stolte av å nedstamme fra en gjeng med røvere og banditter som plyndret og drepte uskyldige mennesker. Vikingene var kjent for å brenne klostre nedover i Europa, drepe, voldta og ta til fange, for så å selge fangene som slaver. Vår stolte, norrøne kultur dreide seg blant annet om erobringer, ran, vold, nådeløshet, æresdrap, hevndrap, undertrykkelse og selvhevdelse.

En samtidig kilde forteller at ”disse nordboerne holder aldri opp å slakte ned og ta til fange de kristne folk, å ødelegge kirkene og brenne byene deres. Overalt ser vi ikke annet enn døde kropper – geistlige og lekmenn, adelsmenn og vanlige folk, kvinner og barn. Det finnes ingen vei eller sted som ikke er dekket av døde. Vi lever i nød og angst midt oppi denne ødeleggelsen av det kristne folk.”

For å si det på en annen måte: Norge i vikingetiden var et land som Nato burde ha invadert, om Nato hadde eksistert. Men istedenfor Nato kom Olav den Hellige – sammen med biskop Grimkjell – til Moster i 1024.

Og fram til 1023 var det for eksempel sånn at det var lov å sette uønskede barn ut til ville dyr. Eller en far kunne selge barnet som slave om han hadde dårlig råd. En mann hadde i det hele tatt ikke ansvar for sine egne barn før han valgte å sette barnet på kneet (derav ordet ”knesette”) og erklære at dette var hans barn. Men fra 1024, etter det som kalles Mostrating, ble det å sette barn ut i skogen straffet med strenge bøter, og det ble sagt at bare Gud kan bestemme over liv og død, ”for vi er Hans eiendom og skapt i Hans bilde”. Og en far skulle ta ansvar for egne barn. Vår første – og kanskje viktigste – barne- og familiereform!

I 1023 var opptil 60% av befolkningen rettsløse slaver som kunne selges, seksuelt misbrukes, mishandles eller drepes. En del var tatt til fange under vikingetokt, andre hadde kommet i slaveri som følge av gjeld eller fordi foreldrene hadde solgt dem. Men – igjen – fra 1024 blir det bestemt at treller etter hvert skulle frigis. Av lovtekstens ordlyd går det frem at frigivelsen skulle skje for Guds skyld, for det heter: «På en søndag eller foran den hellige natt, skal man gi trellen fri.» Fordi for Gud teller trellen like mye som høvdinger og frie bønder, en helt radikal og ny tanke. Og selv om klasseskillene fortsatte, så bestemte Olav som et prinsipp at alle mennesker skulle være like for loven, enten de var høvdinger eller treller. Og i løpet av relativt kort tid bortfalt slaveriet i Norge – inntil det kom tilbake noen hundre år etter.

Det ble bestemt at søn- og helligdager skulle helligholdes ”med gudstjeneste og hvile fra arbeid” – noe som også gjaldt leilendinger og treller. Det kan ikke ha vært lett for mange storbønder å akseptere – men det ble altså norsk lov at alle skulle ha fri – hver uke! Rett og slett vår første arbeidslivsreform og vår første arbeidsmiljølov!

Og det ble, fra 1024, forbud mot å dra på viking i eget land, eller såkalt ”herjing”. Snorre skriver at «Det hadde vært skikk i Norge at sønner av hirdmenn eller rike bønder tok ut på hærskip og skaffet seg rikdom på den måten at de herjet både utenlands og innenlands.» Sagt på en annen måte; organisert plyndring av fattige. «Men” står det ”etter at kong Olav tok kongedømmet, fredet han landet slik at han stanset alt ran der i landet, og om det så var sønner av mektige menn som gjorde fredsbrudd eller annen lovløshet, da nøyde han seg ikke med mindre enn at de mistet liv og lemmer så sant han kunne straffe dem.» Og ganske snart stoppet herjingene ute i Europa også, hvor vikingene hadde vært en sann plage.

Og Norge ble et kristent land, en revolusjon av vår måte å tenke på og leve på. Historikeren Oskas Skarsaune mener til og med at det blir feil å snakke om at Norge ble kristnet, fordi vår forståelse av Norge som nasjon oppstod mer eller mindre samtidig – og delvis som en følge av – det at kristen tro kom hit til landet.

For den som ønsker å få vite mer om hvilken radikal innflytelse kristningen av Norge hadde på vår tankegang når det gjelder lov og rett, godhet, ekteskap, familie, ære og hevn – for å nevne noe – så kan jeg anbefale Sverre Bagges ”Mennesket i middelalderens Norge”. Den er tankevekkende og vel verd å lese.

Den religiøse menneskeundertrykkelsen, forfølgelsen og drap, gjennom tusner av år, er på lik linje med Mao, Stalin og nazistenes ugjerninger

Oi. Det var ikke lite. Om man legger sammen tallene for disse tre, kommer man til et sted mellom 100 og 160 millioner menneskeliv. Og alt i løpet av fem tiår.

Men – uttalelsen er likevel typisk. Kirkens ugjerninger mangedobles, og all annen urettferdighet i verden minimeres.

Noen eksempler. Inntil 1970-tallet var det vanlig å hevde at hekseprosessene i Europa kostet over en million menneskeliv. Idag mener man at det dreier seg om 40.000. Og – kirken får gjerne skylda for dem alle.

I parentes bemerket – hekseprosessene ble ført av verdslige domstoler, og det blir direkte feil å legge skylda på kirken. Til tider var kirken skeptisk, andre ganger passive tilskuere eller medløpere. Det tankemessige grunnlaget for hekseprosessene kan muligens sies å stamme fra kristen tankegang, og forfatteren av boken heksehammeren var dominikanerprest, men det var altså ikke kirken som sådan som sto bak. Men – la oss være rause og si at det er de kristnes feil. I det minste at de ikke sto opp mot myndighetens forfølgelse av mennesker basert på mistanke. Da har kirken 40.000 liv på sin samvittighet. 40.000 liv – for mye.

Men likevel – 40.000 liv på 350 år. Det er rundt 100 mennesker årlig – fordelt over alle land i hele Europa. Da har nok Wikipedia sitt på det trygge, når det hevdes at ”De fleste europeere på 1500- og 1600-tallet… aldri (fikk) oppleve rettslig forfølgelse av trollfolk eller heksebrenning, mens henrettelse og lemlestelse av andre typer forbrytere var dagligdags.”

Til sammenligning kan man trekke fram enkelte andre kriger og slag – som minimeres, eller glemmes. Hvem pleier, med like stor patos som når de snakker om heksebrenningen, å fordømme massakrene etter Vendée-oppstanden under den franske revolusjonen, en oppstand som kostet et sted mellom 117.000 og 500.000 menneskeliv? Eller hvem er opprørt over Napoleons felttog i Russland, som kostet ikke mindre enn 400.000 franske og 300.000 russiske soldater livet….? Bare for å ta noe.

OK. La oss gå over til inkvisisjonen. En stygg greie. Og – i stor grad – rettet mot avvikende teologi, det vil si kristne grupperinger, eller grupperinger med større eller mindre avvik fra kristen tro. Bogomilene, Waldensianerne, Katarene. Tempelridderne. En kontrollerende og maktsyk kirke som allierte seg med verdslige myndighetere for å nedkjempe opposisjon. Javisst.

Men likevel – uten de millioner av ofre, som enkelte har hevdet. Alt i alt etterforsket for eksempel den spanske inkvisjonen 125.000 saker (jada, 125.000 for mye….), og tilsammen er inkvisisjonen totalt skyld i rundt 6000 dødsdommer – fordelt over 500 år1. Litt over ti i året. I den store sammenhengen for svært lite å regne. Men, ja, jeg glemte visst – fortsatt 6000 for mye.

”… resultatet var i alle fall vitenskaplig stagnasjon, forfølgelse og frykt. Det er hva Kristendommen har «stått for» i mesteparten av sin historie – helt til vi på tross av den oppnådde opplysning, og folk startet å kaste dens åk av seg”

Hvor har man det fra at kristen tro har vært det store hinderet for vitenskap? F’or det er faktisk snarere tvert om – historisk sett har det nettopp vært troen på et skaperverk, og dermed en allmektig skaper, som har vært grunnlaget for den vestlige vitenskapen slik vi kjenner den. Uten en intelligent og logisk Gud, ingenting å forske på. I hundreder av år var dette knapt diskutert.

Det er for eksempel en kjent sak at Newton skrev mange flere verk om Gud enn om gravitasjonen. Blaise Pascale, matematiker og sannsynlighetsteoriens far, er i tillegg også kjent for sin uttalelse om menneskets sjel som ”en uendelig avgrunn som bare kan bli fylt med en som selv er uendelig og og uforanderlig, med andre ord av Gud selv«. Johan Gregor Mendel – genetikkens opphavsmann – var samtidig abbed i et augustinerkloster. Carl von Linné uttalte at ”arter og slekter er Guds verk, ordener og klasser menneskets”. Bare for å nevne noen av de mest kjente. Selv saken mot Galilei – som gjerne blir brukt som kroneksempelet på manglende åpenhet for nye tanker – var mer uttykk for et oppgjør med Aristotles’ verdensbilde enn Bibelens. Og selv om inkvisjonen, og den katolske kirke, hvor Aristotles hadde en høy stjerne, altså gjorde sitt til å kneble ham, hadde Galilei blant annet full støtte fra jesuittene….

Men selvsagt har det vært diskusjoner rundt vitenskapelige metoder og resultater. Det bør det faktisk være, og kanskje i langt større grad enn det er, for vitenskapen kan like mye brukes til å kneble debatten ved å framstille ting som objektivt sant. Hvorfor sto ikke kirkene mer på barrikadene mot raseforskningen på begynnelsen av forrige århundre, for eksempel? Som i sin tur ble brukt til å legitimere drap på jøder og andre grupper?

La oss ta en liten blomst til slutt:

De (de kristne) er jo det største problemet menneskeheten har

Og dumhet kommer kanskje som en god nummer to.

Reklamer

27 kommentar

 1. Ser du er ute å lyver.. som en kan forvente fra en troende!

  Anmoder folk om å ta en titt på debattråden i nettutgaven av dagbldet, så er det enkelt å finne stråmennene til blogginnehaver!

  • Sorry, forstod ikke svaret – og har ingen straamenn. Og beskyldninger om loegn synes jeg boer begrunnes…..men ha en god dag!

   • Det forundrer meg slett ikke!

    Troende har gjerne ikke de kritiske evner og blikk for slikt.

   • Kristenmannsblogg skriver i en e-post;

    «Dette er en latterlig elendig påstand.

    Enkelte troende kan jeg være enig i har dårlige kritiske evner. Men så har vi den typen troende slik som meg for eksempel som har lest det som er av vitenskap i 20 år snart. Jeg tror jeg kan si ganske sikkert at jeg har meget bedre kritiske evner og dømme kraft en for eksempel deg. Og jeg sier argumentene kristenmannsblogg kommer med her er langt mer slagkraftige en noe av hva du kunne hostet opp av usaklige motargumenter.

    Du mener han er troende? Jeg tipper du “tror” langt blindere på ditt ståsted en hva han trenger å gjøre.»

    Til det er det å svare at avsender ikke har den fjerneste anelse om hva vedkommende kommenterer.

    Kristenmann har ingen argumenter, og tro er ikke noe folk bør drive med. Det er totalt ødeleggende for eget intellekt, og fører til slikt som en kan se her.

 2. Supert innlagg!
  Hva kan man stille opp mot «Dagbladtaktikk»?
  Fortsett å skrive gode innlegg, som du gjør!

  • Takk! Et lite problem er det imidlertid at Dagbladet har slutta å linke til blogger – etter ryktene på nettet fordi det ble for mye spam. Det betyr gjerne at de ikke er like lett å gi grundige kommentarer. Mens kommentarfeltene lever i beste velgående. Og det kan vel nesten ikke tolkes på annen måte enn at Dagbladet foretrekker vulgærutspill – kanskje fra folk som sier ting de ikke tør å si selv – framfor begrunnet kritikk.

   • «Et lite problem er det imidlertid at Dagbladet har slutta å linke til blogger – etter ryktene på nettet fordi det ble for mye spam.»

    Det er veldig enkelt for Dagbladet å skylde på spam. Faktum er at de gjennom bloggkommentarer fikk kommentarer som avslørte feil, logiske svikter og forakt for meningsmotstandere. Det tålererer natuligvis ikke av det politisk korrekte «presteskap» i pressen. Så vidt jeg husker har vel du også skrevet kommentarer på historieforvrengning i Dagbladet.

    En journalist i E24 skrev artikler om økonomi. De var så hinsides fornuft at folk ble provosert og gav kommentarer så hatten passet. Det gikk ikke lang tid før muligheten til å kommenter ble begrenset på denne journalistens artikler en periode.

    Hvorfor blir folk provosert? I følge valgforsker Aarebrot er de aller fleste journalister på venstre fløy, mange veldig langt ute også. Det er vel der kristendomshatet kommer inn. Kristne skal få skylden for alt som er galt. Det vil nemlig ha påskudd til å forfølge annerledestenkende. Derfor kan du kan egentlig ikke vente deg stort av disse folkene som bruker nyhetsformidling som brekkstang for å spre syk ideologi.

    Jeg har fått dem så grundig i vrangstrupen at jeg har laget en blogg for å skrive om de(t) politisk korrekte, Norges verste landeplage: skyggen.wordpress.com

 3. Oppfordrer deg til å lese bibelen, inkludert alle de ekle versene. Blir nok ikke like fett da. 🙂 Du kan også vurdere å anskaffe deg tegneseriebibelen! Den er basert på bibelske vers, flotte greier. Masse incest, mord..

  • Har lest hele Bibelen, inkludert alle de ekle versene. Mord og incest har å gjøre med at Bibelen også handler om mennesker. Alt i alt en bok som forteller om en fantastisk og nådig og kjærlig Gud!

   Men i denne artikkelen har jeg først og fremst skrevet fordi mange har et så totalt forvrengt bilde av hva kristen tro har betydd for vårt samfunn og vår historie. Mange kjenner de ekle sidene (og overdriver dem), og nekter å forholde seg til den monumentale samfunnsforvandlingen som har skjedd gjennom forkynnelsen av det kristne evangeliet!

 4. Dette var en bra artikkel;9 du har skjønt det. jeg er en 15 år gammel gutt og støtter deg 100% prosent og syntes at skolen og sammfunnet under vurderer kristendom og ser ikke på det sansynelig, men rein overtro.
  Men det står mye faktai bibelen, sån som at universett utvider seg. at jorden er rund og sånne ting som hadde vert umulig å vite på den tiden;)

  • Takk for oppmuntringen! Ha en god dag!

  • At jorden er rund har alle sjøfarende mennesker visst så lenge de har lagt ut på havet. At dette også sniker seg inn i en hellig bok er kanskje ikke så rart siden den også omhandler hvordan man skal behandle krøtter. At Jesaja 40:22 skal indikere at universet utvides er vel litt søkt? Det viser til en gardin, eller et telt, og når så ørkenfolkene i Midt-østen at teltene vokste? Men hva med at tallet pi blir oppgitt til 4? Eller at universet ble skapt for omtrent 6000 år siden?

   Hallo!?

   Bibelen er bare en bok skrevet for mer enn 1500 år siden av mange ulike forfattere med enda flere mål. Ta den for det den er – ikke tillegg den noe mer, vær så snill…

 5. Kristendommen kan ikke sidestilles med Hitler og Stalin…. Det er verre, mye verre!!!!

  • Poenget med mine lille artikkel over er nettopp å vise at det er så mye som du og andre bare «vet» som faktisk er helt på trynet. Og mot en så drøy påstand som den du her serverer må jeg be om beviser.

   • Pussig, du som tror, vet jo ikke.. Hvordan skal du kunne vite at noe er viten og ikke tro? Slikt forstår du bake ikke.

 6. Jeg innrømmer at religion har holdt mennesket i tøylene og holdt oss fra å gå amok, men det har tatt av så til de grader. Det er død å fordervelse langs hele linja, og det kan du ikke bare skyve under teppet!!

  • Det jeg innrømmer, er at død og fordervelse har vært en del av menneskehetens historie. Noen ganger har menneskers ondskap blitt begrunnet religiøst, andre ganger med andre begrunnelser. Og min lille påstand er altså at det ville stått atskillig dårligere til med menneskeheten (og Norge) om det ikke hadde vært for Jesu forkynnelse og kristen tenkning.

 7. Må bare si en liten ting: Godt skrevet artikkel dette her, gode argumenter begrunnet av historien. Forrøvrig er det enkelte her som irriterer meg grenseløst, som for eksempel en som kaller seg «Meg selv». Han skriver som følger:

  «Det forundrer meg slett ikke!

  Troende har gjerne ikke de kritiske evner og blikk for slikt.»

  Dette er en latterlig elendig påstand.

  Enkelte troende kan jeg være enig i har dårlige kritiske evner. Men så har vi den typen troende slik som meg for eksempel som har lest det som er av vitenskap i 20 år snart. Jeg tror jeg kan si ganske sikkert at jeg har meget bedre kritiske evner og dømme kraft en for eksempel deg. Og jeg sier argumentene kristenmannsblogg kommer med her er langt mer slagkraftige en noe av hva du kunne hostet opp av usaklige motargumenter.

  Du mener han er troende? Jeg tipper du «tror» langt blindere på ditt ståsted en hva han trenger å gjøre.

  • Takk for oppmuntringen, og enig.

  • Se der var innlegget jeg kommenterte over, og tilsvaret blir som følgende;

   Det er godt jeg irriterer, så kan kanskje motparten her bli provosert til å tenke litt selv.

   Kristenmann har slett ingen argumenter, om en da ikke snakker om preken for menigheten, altså de troende.

   Jeg bedriver ikke tro, slik er ikke noe for voksne folk.

 8. Takk til Kristenmann for seriøst og godt innlegg. Noen av kommentarene, bl.a. på Dagbladet.no, kan få en til å undres om du ‘kaster perler for svin’. Torleif Elgvin

  • Takk. Og det kan godt tenkes du har rett. Så langt har jeg valgt å se på det som god apologetisk trening.

 9. Tror du må kreve skolepengene tilbake. Kristedommens historie er nok mye værre en de anslagene du gjør som er ille nok. Det finnes nesten ikke en krig i løpet av de siste 1000 år som også er en kamp om den ‘riktige’ tro.
  I Mexico ble 400 000 indianere slaktet ned av spanjoler i kirkens navn og med kirkens støtte.
  Luther som den norske kirke bygger på mente en kunne ‘slå ihjel jøder som hunder’ . Den katolske kirke stod fjellstøtt bak Hitler både i jødeutryddingene og direkte støtte i makterobringen.

  Det er også feil å tro at Norge ble sivilisert gjennom innføring av kristendom. Snarere tverrt imot. Dø eller akspeter var motto. Gjennom hele middelalderen rana kirken til seg eiendom ved å spre bannebuller og skremme vettet av folk.

  Men om kirken har gjort store feil og sannsynligvis har samling i helvete betyr ikke det at religionen har verdi for enkelt mennesker. Men sannhet er det ikke. Bare en så enkel kjennsgjerning at det ikke finnes bevis for at Jesus virkelig har levd gjør at det er mere enn tvilsomt å fortolke skrifter som om de representerer en virklighet. Sannsynligheten er stor for at Jesus skikkelsen ble ‘oppfunnet’ . Selv om evangeliene skulle være skrevet 30 til 100 år etter Jesus angivelige død ble bibelen endelig komponert på kirkemøtet i Nice 322 etter Kristus. Da ble det lagt til og trukket fra det som var nødvendig.

  Er dette virkelig en tradisjon noen vil stå i ?

  • Dette var en gavepakke! Takk for at du så tydelig demonstrerer den historieløsheten jeg drøfter i innlegget over. Selvsagt blir summen negativ når stykket bare inneholder negative tall. Så enkelt er det. Når du i tillegg overdriver, tar ting ut av sin sammenheng og putter inn rene faktafeil, så får du selvsagt akkurat den konklusjonen du ønsker. Det blir ikke mer sant eller mer balansert av den grunn.

 10. Heisan, kristenmann,

  Du klarte vist å provosere en gjeng ateistiske fjortiser som har lært av Dawkin at ateister, de er lure de, og religiøse mennesker de er dumme.

  Alle kommentarene på innlegget ditt er utmerkede bevis på at du har rett. Nivået på innleggene er håpløst lave, og jeg beundrer at du i det hele tatt gidder å svare dem. Du gjør det dessuten på en hyggelig måte.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: