Minaretforbud og burka-nekt – i et litt større perpektiv


– – –

Den norske imamen Basim Ghozlan, som i Norge er mest kjent for at han har forsvart selvmordsbombing og protestert mot Holocaust-markeringer, mener et forbud mot minareter sender feil signal til muslimske land om at de ikke lenger skal tillate bygging av kirker.

Ghozlan utfordres herved til å legge fram liste over muslimske land som faktisk fritt tillater bygging av kristne kirker. Det burde være en enkel oppgave, for denne listen er ikke lang. Og sett i forhold til den diskriminering og forfølgelse kristne i muslimske land utsettes for, er faktisk et minaretforbud – eller hijab-forbud – for ingenting å regne.

Ikke misforstå. Kristenmanns Blogg har lite til overs for minaretforbud. Vi synes at å brenne koranen er respektløst. Vi forstår at burka er problematisk, men ser ikke de store problemene med hijab.

Men ting må settes i perpsektiv. Og særlig når muslimske ledere roper opp religionsforfølgelse. For burkanekt og minaretforbud blirfaktisk litt puslete sammenlignet med den brutalitet som annerledes troende i muslimske land blir usatt for – hver dag! Denne brutale virkeligheten er det få nordmenn som kjenner, ikke minst fordi mediene driver en form for selvsensur i frykt for å skape fronter mot muslimene (se forøvrig fagbladet Journalistens åpenhjertige  innrømmelse av dette). For ifølge Åpne Dører s.k. forfølgelsesliste er sju av de ti verste land når det gjelder forfølgelse av kristne muslimske land. Ikke bare forfølges de av myndighetene, men de er i tillegg også utsatt for overgrep fra nær familie, fra landsbymobben eller fra islamittisk milits.

La oss derfor – for sammenligningens skyld – lage en oversikt som viser noen sentrale, muslimske land og deres forhold til trosfriheten:

Egypt. Voldshandlinger mot annerledes troende blir ofte ikke etterforsket. Kirker nektes bygget under en rekke forskjellige påskudd. Landets koptiske kristne er anerkjent, men nektes å misjonere overfor muslimer. Kristne, jøder og bahai-troende diskrimineres, trakasseres og overvåkes av den statlige sikkerhetstjenesten. Mange offisielle stillinger er forbeholdt muslimer. Muslimer som konverterer (bytter tro) blir nektet legitimasjonspapirer som viser at de ikke er muslimer, og mange blir utsatt for trusler og vold. På tross av dette blir forfulgte kristne fra Egypt ofte nektet beskyttelse i Europa (les bl.a. Seti Zaki Shenoudas historie i forbindelse med at han nylig ble nektet asyl i Sverige), og koptiske kirker i Sverige utsettes for trusler.

Pakistan. Landets blasfemilover gjør at kristne og andre minoriteter blir anklaget og fengslet for blasfemi – i stor stil. Nylig ble en kvinne dømt til døden for blasfemi – dømt for å si retorisk at «Jesus gikk i døden for dine synder- men hva har Muhammed gjort for deg?»  Angrep mot religiøse minoriteter blir ofte ikke etterforsket. Misjonering overfor muslimer er forbudt. Jenter med kristen bakgrunn kidnappes og tvangskoverteres. Landets sharia-lover, som gjør vitnesbyrd fra annerledes troende mindre verdt enn muslimers, gjør at for eksempel voldtekter mot kristne kvinner sjelden fører fram i rettsapparatet.

Saudi-Arabia. Landets innbyggere skal være sunni-muslimer. Konvertering straffes med dødsstraff. Utenlandske statsborgere får lov å praktisere andre religioner, men kun i det private rom. Kirkebygg er totalforbudt – samtidig som Saudi-Arabia paradoksalt nok får sponse bygging av moskeer i andre deler av verden (og har blant annet forsøkt seg på lille Norge).

Indonesia. Trosfrihet er garantert etter grunnloven. Kristne er likevel utsatt for trusler, fengslinger, drap samt stenging og bombing av kirker. Flere kristne sitter fengslet for å ha ”krenket islam”, dvs. å ha evangelisert åpenlyst. På begynnelsen av 2000-tallet ble flere tusen kristne drept. En gruppe kristne som nylig måtte flykte fra sine hjem like utenfor Jakarta, har henvendt seg til Indonesias president for å få en garanti for at de skal kunne utøve sin kristne tro fritt. Og til en slik hverdag velger altså svenske myndigheter å sende en indonesisk kristen familie, som har opplevd å få et av sine barn kidnappet av muslimske ekstremister.

Marokko. Misjonering og utdeling av religiøse skrifter som ikke er muslimske er forbudt. Konvertitter kan bli arrestert eller nektet pass. Forbrytelser mot kristne blir ofte ikke etterforsket. Konvertitter risikerer – som i svært mange muslimske land – å bli utstøtt av sine familier. Markokko fortsetter å utvise kristne hjelpearbeidere fordi de mistenkes for å ha drevet misjon (som også burde være tillatt).

Nigeria. Nigeria har et skjørt demokrati bestående av en overveiende kristen befolkning i sør og muslimsk i nord. I nord er det blitt innført sharia-lover i mange delstater som blir brukt mot de kristne. Der er det begrensninger i å bygge kirker, kristne hjem blir angrepet og kirker brent. kristne blir truet, slått, voldtatt og drept, og mange har flyktet fra nord. Det finnes også muslimske ekstremistgrupper som ønsker å islamisere hele Nigeria og innføre sharia-lover i hele landet. (Kilde: Åpne dører ).

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10020672

Iran. Kristne arresteres og tortureres. Konvertering er forbudt og dødsstraff idømmes nå for menn som konverterer. Kvinner som konverterer kan få livsvarig fengsel. Enkelte historiske kirkesamfunn får være i fred, forutsatt at de ikke driver evangelisering og ikke forkynner på farsi (persisk).

Irak. Iraks kristne flykter fra et regime som er ute av stand til å beskytte dem mot radikale islamske grupper. Siden den amerikanske invasjonen i Irak har halvparten – 500.000 – av landets kristne flyktet fra landet. Landets islamittiske milits har trappet opp angrepene på de kristne. 70-80 kristne er blitt drept i løpet av de siste par månedene av 2010. Situasjonen er blitt så ille at ledere for det jødiske Simon Wiesenthal-senteret sammenligner situasjonen med forfølgelsen av jøder i Irak på -30 og -40-tallet.

Jemen. Trosfrihet for historiske kirker, men konvertering er forbudt. Konvertitter risikerer fengselsstraff og tortur. Oppføring av kirkebygg (!) er underlagt strenge restriksjoner.

Til slutt – Libya – selve landet hvor lederen Muhammar Gadaffi oppfordrer til «hellig krig mot Sveits med alle midler» (VG) – hvordan står det til med trosfriheten der? Vel – trosfrihet og forsamlingsfrihet er begrenset, myndighetene har en lang historie med konfiskering av kirkebygg og bestemmer hvor mange kirkebygg de kristne skal få ha i hver enkelt by. Evangelisering av muslimer er forbudt; ghanseren Daniel Baidoo ble for eksempel i 2001 dømt til 25 års fengsel for å ha delt evangeliet med muslimer….

Islamsk Råd i Norge har i en fellesuttalelse med Mellomkirkelig Råd vedtatt at at ”alle fritt skal kunne velge sin tro”. Vi håper og tror at Islamsk Råd faktisk mener dette. Da bør de også kunne vise engasjement når det gjelder den massive forfølgelsen av annerledes troende i muslimske land. Det gir større troverdighet enn å klage over minimale innskrenkninger i trosfriheten for muslimer i Sveits!

Kilder:

Seti Zaki Shenouda

Reklamer

50 kommentar

 1. Forutsatt at fremstillingen din stemmer ser ikke dette bra ut. Løsningen på dette må jo være at stater ikke bør ha noen offisiell religion, og at innbyggerne må være garantert trosfrihet så lenge deres trosutøvelse ikke skader andre. Misjonering bør være lov, men stater bør ha rett til å reservere seg mot at bistandsprosjekter, sykehus, avrusningstasjoner etc. drives under forutsetnineg av at klientellet påtvinges forkynnelse og/eller bekjennelse av noe bestemt livssyn.

  Norge sliter jo med flere av disse punktene selv, for eksempel:
  – De mektigste offentlige stillingene er forbeholdt medlemmer i statskirken (kongen, halvparten av regjeringsmedlemmene)
  – Grunnloven §2 krever at statskirkemedlemmer skal oppdra sine barn innenfor statskirkas dogmer – det er ikke lov å gi barna valgfrihet
  – Kommunestyrer får pålegge skolenes pedagogiske ledere å ha gudstjenester som en del av undervisningen
  – lærere ved teologisk fakultet må iht. kirkeloven § 29 være medlem av statskirken
  – Barn som har minst en forelder i Statskirken blir automatisk oppført som tilhørige til denne, ofte på tross av at barnet er meldt inn (eller meldt som tilhørig) til et annet tros- eller livssynsamfunn

  Det er ille at andre land begrenser folks frie religionsutøvelse. Dette er ikke noe hinder for at vi selv avvikler statskirkeordningen og fjerner kristendommens særrettigheter i samfunnet.

  • En ting til: Også i Norge er det restriksjoner på hva man kan bygge, jf. plan- og bygningsloven. Jeg anser denne for uproblematisk så lenge religiøse bygg ikke bedømmes på annen måte enn annen bebyggelse, og at de samme kriteriene legges til grunn uavhengig av hvilken religion byggene er knyttet til. Så lenge vil tillater nye kirkebygg å anlegge høye tårn på de synligste tomtene lokalsamfunn har å tilby, bør vi ikke nekte muslimer å bygge tilsvarende byggverk.

   Når det gjelder saken i Sveits får vi jo se om vedtaket blir stående. Sannsynligvis er det i strid med både Sveits’ grunnlov og internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter.

   • Vi slutter ikke å gi norske barn tran fordi andre sulter, men det kan være andres sult gjør at vi blir litt mindre følsomme når de maser om godteri.

    Hvilke av de forholdene du nevner jeg mener ikke er i strid med individets rett til å velge sitt livssyn? La oss ta dem etter tur:

    – At kongen og halvparten av regjeringsmedlemmene må være medlem av Statskirken:
    Kongen kan man stille spørsmålstegn ved, for de andre er det ikke noe problem i praksis all den tid 80% av det norske folk er medlem av Statskirken.

    – Grunnlovens §2, som krever av statskirkemedlemmer at man “ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme”:
    Ikke noe problem så lenge det ikke er et krav om å være medlem av Statskirken. Menneskerettighetene sier ikke noe om at barn skal vokse opp i et religionsnøytralt hjem (om noe sånt finnes), men at foreldrene skal ha rett til å oppdra barn i sin egen tro.

    – Kommunestyrer får pålegge skolenes pedagogiske ledere å ha gudstjenester som en del av undervisningen:
    Ikke noe problem så lenge man har fritaksordninger.

    – lærere ved teologisk fakultet må iht. kirkeloven § 29 være medlem av statskirken.
    De eneste som måtte finne dette problematisk måtte være kristne mennesker som er medlem av andre trossamfunn (som meg selv). Ikke-troende mennesker bør neppe søke som lærere ved teologisk fakultet.

    – Barn som har minst en forelder i Statskirken blir automatisk oppført som tilhørige til denne, ofte på tross av at barnet er meldt inn (eller meldt som tilhørig) til et annet tros- eller livssynsamfunn:
    Jf. svaret ifm. grunnlovens § 2 kontra menneskerettighetene.

  • Saken er at de tingene du nevner er blåbær – og det meste av det du nevner er ikke en gang et brudd mot trosfriheten. Og jeg ser faktisk en viss forskjell på dødsstraff for konvertering og skolegudstjenester.

   • Jeg er naturligvis enig i at forholdene i Norge er bedre enn det du beskriver i enkelte land. Jeg er engasjert i flere organisasjoner som arbeider med menneskerettighetsarbeid i landene du nevner. Som yousef1 nevner lenger nede, forfølgelse av ikke-muslimer er dessverre en del av et større bilde i disse landene; det er ikke slik at man går fri fra forfølgelse ved å bli muslim!

    Men fordi det er verre i enkelte andre land er det ingen grunn til at vi skal være bevisstløse og tiltaksløse om forholdene i eget land. Analogi: Mange barn i verden sulter, men vi bør ikke slutte å gi norske barn av den grunn…

    Hvilke av forholdene jeg nevner mener du ikke er i strid med individets rett til selv å velge sitt livssyn?

    • Vi slutter ikke å gi norske barn tran fordi andre sulter, men det kan være andres sult gjør at vi blir litt mindre følsomme når de maser om godteri.

     Hvilke av de forholdene du nevner jeg mener ikke er i strid med individets rett til å velge sitt livssyn? La oss ta dem etter tur:

     At kongen og halvparten av regjeringsmedlemmene må være medlem av Statskirken:
     Kongen kan man stille spørsmålstegn ved, for de andre er det ikke noe problem i praksis all den tid 80% av det norske folk er medlem av Statskirken.

     – Grunnlovens §2, som krever av statskirkemedlemmer at man «ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme»:
     Ikke noe problem så lenge det ikke er et krav om å være medlem av Statskirken. Menneskerettighetene sier ikke noe om at barn skal vokse opp i et religionsnøytralt hjem (om noe sånt finnes), men at foreldrene skal ha rett til å oppdra barn i sin egen tro.

     – Kommunestyrer får pålegge skolenes pedagogiske ledere å ha gudstjenester som en del av undervisningen:
     Ikke noe problem så lenge man har fritaksordninger.

     – lærere ved teologisk fakultet må iht. kirkeloven § 29 være medlem av statskirken.
     De eneste som måtte finne dette problematisk måtte være kristne mennesker som er medlem av andre trossamfunn (som meg selv). Ikke-troende mennesker bør neppe søke som lærere ved teologisk fakultet.

     – Barn som har minst en forelder i Statskirken blir automatisk oppført som tilhørige til denne, ofte på tross av at barnet er meldt inn (eller meldt som tilhørig) til et annet tros- eller livssynsamfunn:
     Jf. svaret ifm. grunnlovens § 2 kontra menneskerettighetene.

     • Jeg tar til etterretning at du ikke ønsker eller evner å se at forholdene jeg nevner er brudd på trosfriheten. Jeg velger likevel å gjøre et siste forsøk på å utfylle kommentarene:

      – Du mener at det ikke er noe problem å stille krav om statskirkemedlemskap for halvparten av regjeringsmedlemmene, all den tid 80 % av befolkningen er kirkemedlemmer. Etter denne logikken burde man vel også ha grunnlovfestet påbud om at minst ett regjeringsmedlem er muslim, en er ateist, en er pinsevenn etc.? På hvilken måte gjør et menneskes tro vedkommende mer kompetent til å styre et departement?

      Jeg mener det er prinsipielt feil å kreve at et antall personer i regjeringen har et bestemt livssyn – like galt som når du selv skriver at «[M]ange offisielle stillinger er forbeholdt muslimer» i Egypt.

      – Oppdragelsesplikten: La oss se på implikasjonene i en familie hvor den ene forelderen er statskirkemedlem, den andre tilhørende et annet livssyn. Her skjærer grunnloven gjennom og forplikter statskirkemedlemmet å oppdra barnet i den evangelisk-lutherske tro, uavhengig av hva den andre forelderen (og barnet selv) måtte mene. Er dette trosfrihet? La oss si at loven krevde at enhver forelder skulle oppdra barn i sin egen tro, slik at ateister plikter å oppdra nye ateister (selv om barnet har kommet til en annen tro). Ville dette være trosfrihet?

      Hvorfor er så mange religioner opptatt av å trykke livssynet sitt på umyndige barn? Hvorfor ikke tørre å la dem velge selv når de er modne for det?

      – Fritaksordningene i forhold til skolegudstjenester er dessverre ikke så gode som de skulle være. For det første er det alternative pedagogiske opplegget mange steder ikke-eksisterende, for det andre opplever mange av oss annerledes tenkende foreldre (og ungene våre!) at barn som velger noe annet enn flertallet blir uglesett av lærere og elever for å velge noe annet enn flertallet. (Jeg vil påstå at flertallet ikke «velger» skolegudstjeneste, de bare følger tradisjonen ukritisk.) Og mange skoler velger (i strid med sentrale føringer) å gjøre skolegudstjenesten til den offisielle avslutningen av høstsemesteret.

      Jeg har store problemer med å innse at skolen vinner noe som helst på å pådytte ungene forkynnelse i skoletiden. Hvis statskirken har så mye å tilby som folk tørster etter, hvorfor strømmer ikke 80% av befolkningen i kirka hver søndag?

      – Ja, jeg oppfatter det som tvilsomt at du ikke kan bli lærer på TF om du ønsker det. Teologi er vitenskapen om læren og opprinnelsen til en religion. Jeg forstår ikke at personer som tror noe annet enn statskirken (eller ikke-troende) skulle være ekskludert fra å være lærere i dette faget. Synes du at de naturvitenskaplige fakultetene burde ekskludere personer med en gudstro fra å bli lærere der, siden mange former for gudstro ikke kan forenes med naturvitenskaplig tenking?

     • Jeg synes rett og slett at det er litt uinteressant med konstruerte problemstillinger som har null og niks å si i hverdagen, og kommer ikke til å gå inn på enkeltpunktene en gang til. Vel og merke – jeg er ikke medlem av Statskirken og er følgelig en minoritet som du engasjerer deg for – og jeg bryr meg katta. Ingen nekter meg å tro, ingen banker meg opp eller nekter meg jobb. Det er bare himmelvid forskjell på lærerstillinger på TF og forholdene i for eksempel Egypt, hvor en drøss av stillinger innen det offentlige, innen undervisning, politikk, politi og det militære.

      Om du hadde vist halve det engasjementet du her viser overfor mennesker som virkelig er utsatt for overgrep, så hadde jeg vært glad…..

     • Du kan glede deg, jeg bruker både tid, engasjement og penger på menneskerettighetsarbeid utenfor Norge. Langt mer enn jeg bruker på problemstillingene jeg tar opp her. Men jeg opplever ikke dette som noe alibi mot å påpeke at noe er råttent også i vårt eget land.

      Jeg la deg være i fred i denne saken og la deg tåle så inderlig vel at det norske samfunnet har iboende begrensninger på trosfriheten. Jeg antar at du ikke har en grad av empati som lar deg forstå at noen av oss faktisk er plaget av dette.

     • Det gleder meg virkelig å høre. Da må jeg beklage at jeg var litt skarp. Men du har helt rett, jeg klarer ikke vise det helt store engasjementet når det gjelder foreldre som en gang i året føler de må holde barna borte fra en skolegudstjeneste. Og jeg er noe mer engasjert når det gjelder den daglige formidlingen av et materialistisk / ateistisk syn i skolen – noe jeg har skrevet om i bloggartikkelen «kamp mot tvanssekularingering«. Og der blir vi sikkert ikke enige, men jeg mener at tro formidles på mange flere måter enn gjennom en gudstjeneste, og at den mest styrende/indoktrinerende er formidlingen av selvsagte «sannheter» som ingen våger å si noe mot.

      Men ha en fin dag – og stå på i arbeidet for de svakerestilte! 🙂

   • Et lite ord ble glemt i forrige innlegg, det skulle stått «[..] vi bør ikke slutte å gi norske barn tran av den grunn…»

  • Enig med deg, men i de fleste muslimske land er det ikke snakk om restriksjoner av den typen som finnes i plan- og bygningsloven, men forbud, ren trenering og hærverk og rivninger som ikke blir etterforsket. Også her stiller mange muslimske land i en helt annen divisjon.

 2. Islamsk Råd Norge, er veldig liberale. De har direkte kontakt med PST, det samme har Basim Ghozlan – Som du nevner først i innlegget..

  Dette minner veldig om mediasnakk om Basim, og vi vet jo hvordan et intervju blir gjort om til sånt som dette.

  Det er da ikke noe problem for kristne i muslimske land, sånn generelt? Selvfølgelig finnes det hat og terror der også. Det finnes ikke bare hat og terror, det finnes rasisme, akkurat som i Norge..

  Det er aldri noe problem å være annerledestroende i muslimske land, ihvertfall ikke som jeg noen gang har opplevd.

  Afghanistan er ikke noe bedre å bo i for muslimer enn det er for kristne, jøder eller hvemsomhelst.

  Så, det er jo landet som er problemet, ikke religionen, og hvorfor skulle Mineratene ha noe å si? Når moskeen allerede er der. Tårnet er bare en fullførelse av moskeen, slik at den blir korrekt av utseende, en moske er innsiden, ikke utsiden… 🙂

  Her er kristendom i muslimske land, ihvertfall bildet av noen eksempler: http://islam-west.com/2007/11/christian-churches-in-muslim-countries.html

  Og, som kristenmannsblogg sier:

  «…blir ikke etterforsket», det er ikke nødvendigvis fordi de er kristne, men fordi politiet er ganske trege der nede, men det gjelder jo alle.

  Er jo ikke som at politiet er så veldig mye å skryte av i dette velutviklede landet heller? 🙂

  Les mer på: http://yousefassidiq.com/?p=630

  • Mye av det du sier høres besnærende ut. Og jeg er grunnleggende enig med deg i at det er galt å forby bygging av minareter.

   Problemet er bare at du bommer når du forsøker å bagatellisere de problemene kristne – og andre – møter i muslimske land. At man finner bilder av kirkebygg i muslimske land er ikke det samme som at det er trosfrihet. Les eksemplene mine, og les fra kildene mine nederst på siden. Dette teller trolig mer enn hva du selv har opplevd.

  • Islamsk Råd er moderate?? Det er i høyeste grad et relativt begrep. De kunne jo ikke ta avstand fra dødstraff for homofile før de hadde konsultert det Europeiske Fatwarådet. Med andre ord, Yusuf Al Qaradawi…

   hei igjen, forresten. 🙂

 3. Muslimers forfølgelse av kristne er politisk ukorrekt å nevne. Det er virkelig bra du tar opp. I følge mail fra nettsiden
  http://www.persecution.org for noen år siden blir ca. 200 000 kristne drept hvert år på grunn av sin tro. Tallet var økende. Du kan skrive til dem og spørre hvor mange det er nå. Det fleste blir drept i land med muslimse styresett. Islam er etter min mening et uvesen på linje med klodens verste tyranni-ideologier.

  Om forbud mot minareter i Sveits, se min blogg:
  http://skyggen.wordpress.com/2009/12/01/minareter-og-hykleri/

  • Tall er vanskelige – især når det dreier seg om enkeltskjebner spredt over store deler av kloden. Snakket med en autoritet for litt siden som henviste til en bok som opererte med 160.000 drepte pr. år, og at tallet er stigende. Det tilsvarer i så fall dobbelt så mange drepte på ett år som antall sivile drept i kamphandlinger i Irak-krigen siden 2003…..I tillegg kommer kristne som blir forfulgt, eller lever med trusler om å kunne bli det. Her opererer man med svimlende 200 millioner mennesker. Dette er så høye tall at det er helt uforståelig at man velger å tie.

  • Vel,vel,vel. De som har startet kriger med massive dødstall er kristne. De som dreper mest er kristne. De som kriger mest er kristne. Stoler dere ikke på meg, så sjekk nyhetene. Afghanistan, Irak, Tsjetsjenia. Med andre ord, ikke kast stein på oss når dere selv bor i et glasshus
   😉

   • Selve svaret ditt viser en territorial forståelse av hva som er «kristent» og «muslimsk». Det er faktisk ikke «de kristne» som kriger i Afghanistan og Irak – der er USA. Det er ikke «de kristne» som kriger i Tsjetsjenia – det er russland. Men det er altså kristne som drepes i såkalte muslimske land – fordi de er kristne, fordi en territorial forståelse sier at «her må alle være muslimer, og en muslim vil alltid forbli muslim». Mens muslimer får lov å beholde sin tro i vestlige, s.k. kristne land.

    Ser du forskjellen?

 4. Helt enig i det du skriver Ole Petter. Men det er vel drøyt dette her, i Sveits, at et flertall ved et valg skal bestemme at et lite mindretall ikke skal få utøve sin religion. For det blir jo et signal om nettopp det. Kan dette kalles demokrati eller religionsfrihet?
  At kristne i muslimske land forfølges for sin tros skyld betyr vel ikke at man bør falle ned til et nivå der vi i vesten skal nekte muslimer å utøve sin tro, i dette tilfelle å lovfeste et forbud mot å bygge minareter. I bunn og grunn handler vel dette om tidsånden der frykten er nærværende, for et overherredømme av muslimer. Den samme frykten hadde mange i mellomkrigstiden, da gjaldt det for jødene, uten sammenligning forøvrig.

  • Nei, helt enig, minaretforbud er ikke veien å gå. Mitt lille bidrag her går på å prøve å sette ting inn i sin rette sammenheng – nemlig at forfølgelsen av annerledes troende i muslimske land er så stor at alt dette andre blir for ingenting å regne.

  • Å bygge minareter har ingenting med religionsutøvelsen å gjøre. De kan fint ha moskèer uten minaretene, så dette er mest symbolpolitikk om at Sveitserne har fått nok av islam… Dette er en holdning som begynner å bre seg for alvor i Europa og nå begynner noen av franskmennene å vurdere det samme. Det som er viktig med dette er de underliggende tankene om at muslimer har gjort seg ganske så upopulære i Europa med en jevnt over dårlig og usivilisert oppførsel i forhold til hva man forventer og hva man ser hos andre grupper av innvandrere.

 5. FRP = ALT ANNET ENN SUNN FORNUFT……….
  Jeg hadde ei religions lærer som var kristen på videregående.
  Hun kledde seg på samme måte som ei nonne,altså heldekkende,lik muslimske kvinner.
  Hadde det vestlige samfunnet og ikke minst FRPere faktisk prakisert sin religion,så hadde vi ikke engang hatt denne typen utspill
  om å fjerne heldekkende religiøse plagg som burka og Islam fiendlighet generelt.
  Vi ville hatt det bare godt av om nordmenn faktisk praktiserte sin «offisielle«religion i den grad at vi ville fått mye mer tolerante mennesker.
  Det vestlige samfunnet er bygd på demokrati.
  Altså er man kristen bare «offisielt«.
  Vel hvis man skal forby hijab eller burka, så må man også forby måten nonnene kler seg,
  og forbyr man måten nonnene kler seg,så er man i kollisjon mot seg selv.
  Da er min konklusjon:om den norske staten bestemmer måten vi kler oss på så
  lever vi i hvertfall ikke i demokrati.

 6. Tro og relgionsfrihet var noe positivt den gang Europa var bosatt av europerere og man kun hadde kristendom og jødedom og noen naturreligioner. Da var det nok problemer i seg selv. Så kom Islam de prøvde og eurobre europa først ved å ta Spania og Portugal de var på vei inn i Frankrike men ble stoppet ganske kjapt. Nester gan kom muslimene til Wien før Polakkene kom europa til unsettning og fikk stoppet Islam. Nå derimot er det vår egen selvdestruktive humanisme og tro på menneskeretter som kommer til å hel islamisere Norge og europa innen 50 år. avskaff retten til statsborgerskap for innvandere konventitter til islam og innfør som i Sveits medborgerskap for alle som ikke er født her, da menes også norske etniske barn født i utlandet. De skal bety noe og være Norsk.
  Problemet for norsk venstre side er at SV bvil bli et parti med rundt 2% oppslutning da alle deres velgere er innvandrere med norskfiendtlige holdninger.

  • Du mener altså at statsborgerskap bare børe være bestemt av hvor en person er født, slik at enhver person født på norsk territorium blir norsk statsborger?

 7. Islam er ingen religion, men et fullstendig system med religiøse, juridiske, politiske, økonomiske og militære komponenter hvor den religiøse komponent kun er et dekke for alle de andre. Islamisering skjer når det er tilstrekkelig mange muslimer i et land til å agitere for sine såkalte ”religiøse rettigheter”, gjerne under dekke av religionsfrihet, men når politisk korrekte og kulturelt ulike samfunn enes om muslimers ”rimelige” krav på sine ”religiøse rettigheter”, får man samtidig alle de andre komponentene slik nissen følger med på lasset.

  Muslimske propagandister anstrenger seg for tiden meget for å reintrodusere islam for vestlige samfunn som en fredsreligion som avviser vold, og en av teoriene de forsøker å selge inn er at ideologiens navn, islam, impliserer betydningen ”fred”, som på arabisk er Salam.

  Imidlertid er islam og Salam to inkongruente ord uten felles grunn, verken i navn eller innhold. Ordet islam, som betyr ”underkastelse”, er avledet fra infinitiven Salama. Dette gjelder også Salam som betyr ”fred”, og verbet Salima som betyr ”å være reddet” eller ”å flykte fra fare”. En av disse avledningene fra infinitiven Salama betyr ”slangebitt” eller ”barking av lær”. `Hvis derfor ordet islam skulle ha noe å gjøre med ordet Salam, dvs. ”fred”, betyr det at det også må være beslektet med ”slangens bitt” eller ”barkingen av læret”?

  Muhammed avsluttet alltid sine brev til konger og ledere i omkringliggende land og stammer hvor han ba dem overgi seg til hans autoritet og tro på ham som Allahs sendebud med følgende to ord: ”Aslim. Taslam!” Skjønt disse to ordene er avledet fra samme infinitiv Salama, som er Salams rot, impliserer ingen av dem ”fred”. Setningen betyr: ”overgi dere og dere vil være trygge” eller ”overgi dere eller dø.”

  Koranen og andre islamske bøker som
  Al-Hadith og Al-Sira, dvs. Muhammeds liv, er fulle av dokumentasjon som beviser at uten vold ville islam ikke ha eksistert, overlevd til idag og som fortsatt tror på vold som prinsipp og levemåte. Forholdet muslimer seg imellom og mellom dem og alle andre nasjoner har alltid vært og er fremdeles basert på vold.

  Et godt eksempel kan være Al-Riddah krigene, dvs. ”krigene mot apostatene” (dvs. frafalne fra islam), som begynte umiddelbart etter Muhammeds død (632). To år brukte den første kalifen, Abu-Bakr, på å tvinge stammer som i lettelsen over Muhammeds bortgang falt fra islam tilbake i islams jerngrep, kriger beordret ikke bare av den første kalifen, men også Muhammed.

  Koranen er klar på at frafalne straffes med døden (Al-Nisaa 4.89). Muhammed sa også, som gjenfortalt av Al-Bukhari, ”Hvis noen – en muslim – faller vekk fra sin religion, drep ham”. Koranen beordret også disiplene til å bekjempe alle nasjoner inntil de enten overga seg til islam, betalte Jizya (skatt frafalne måtte betale), eller møtte døden (Surat At-Tauba 9:29) og i samme Sura, vers 5, fastslår Koranen; “Bekjemp og slakt hedningene uansett hvor du måtte finne dem og grip dem, omring dem og vent for dem på alle tenkelige vis…”

  I sin bok: End of Faith, Religion, Terror and the Future of Reason lister Sam Harris opp 59 suraer fra Koranen, og konkluderer så på side 123:

  ”På hver eneste side instruerer Koranen den observante muslim til å forakte ikke-troende. På hver side forberedes grunnen for religiøs konflikt. Enhver som kan lese passasjer som de siterte og som fremdeles ikke ser forbindelsen mellom muslimsk tro og islamsk motivert vold bør antakelig kontakte en nevrolog.”

  Med Fort Hood friskt i minne, turde ikke komme overraskende at ideologi, religiøst motivert eller ei, kan være drivkraft for vold og hvorfor lar en systematisk kritikk av Koranen og islam vente på seg? Kun EU reserverte seg mot FNs siste resolusjon til avstemming; en resolusjon med utelukkende to formål: å kjøpe seg husfred på bekostning av menneskerettigheter og ytringsfrihet!

  • Du peker på viktige ting. Selv om kristendom har vært brukt politisk og islam kan tolkes personlig, så påpeker en av de mest grunnleggende forskjellene mellom kristen og muslimsk tenkning. Muslimer tenker territorier, kristne tenker mennesker. Kjenner en kristen kopter i Egypt som stadig får høre; «hvorfor er du her i Egypt, du som er kristen – du skulle vært i Italia eller USA» – og kopterne og deres tro har vel å merke vært lenger i Egypt enn araberne…

   Anbefaler mitt eget blogginnlegg «Du skjønner, kristne er faktisk ganske fredelige mennesker….». Se i menyen på forsiden til høyre.

 8. Hei. Du skriver et kjempebra innlegg. Jeg kunne ha supplert deg med massevis av tilsvarende opplysninger og erfaringer. Jeg kjenner personlig mange av disse kristne som forfølges i den muslimske verden og har selv besøkt denne del av verden. Det er et gruelig hardt arbeid å få den jevne vestlige person til å forstå at virkeligheten er såpass ille. Men vi får gjøre hva vi kan for å informere våre vestlige medmennesker…

  • Vet hva du snakker om. Trosforfølgelse når liksom ikke opp. Fagbladet Journalisten hadde en serie for noen år siden med «saken mediene glemte», og setter forfølgelse av kristne i muslimske land høyt opp (se http://www.journalisten.no/story/45052). Men vi får bare stå på – «Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem. Og tenk på dem som blir pint og plaget; dere har jo selv et legeme.» (Hebr 13,3 )

 9. Jeg heter Yousaf og har bodd i Norge snart i 15 år. Jeg kom hit som asylsøker i 1995 fra mitt fedresland Iran. Det er sant det som du skriver i blogen at kristne forfølges i mitt hjemland. Men det er bare ikke dere kristne som er utrygge. Jeg måtte reise bort fordi jeg er homofil og jeg skal love deg homofile blir etterfulgt mye hardere som de kristne. I Iran det er kanskje 1 eller 2 % kristne og de fleste får ikke noen problem hvis de ikke kommer og sier til muslimer at de har feil relgion. Men jeg skal fortelle deg at for meg og de kanskje 5 % av folk som er homse eller lesbe i Pakistan det er ikke like lett. Du blir lett satt i fengsel for mange år og hvis noen i fengsel får vite du er homse blir du voldtatt og kanskje drept. Så jeg håper du også vil snakke for de homofile i muslimske land også som er mange flere enn de kristen og har det mye verre.

  • Dette understreker poenget om at menneskerettighetsproblemene i en del av landene bloggen nevner er generelle, og ikke et spesielt problem for kristne.

 10. Takk for aktuell og engasjert info om kristne i «islams verden».
  Det ble «noe fjernt og uvirkelig» som med dette rykket nært og ble tydelig.
  Takk også for alle linkene.

 11. Dere vet kanskje at vi har statsreligion her til lands. Med andre ord vil det si følgende som folk flest ikke vet om :

  Statsreligion = Bibelen er en del av vår statsforfatning men brukes ikke lenger aktivt i andre statsakter enn innsettelse av ny Konge, dåp av kongebarn etc.

  Det vil si at Kongen er Den Norske Kirkes høye beskytter og beskytter derved Bibelen også.

  De 10 bud er grunnpilarene med : Du skal ikke ha guder enn Meg (Jahweh, den hebraiske Gud).

  Ved å gi statstøtte, kommunalgarantier eller andre administrative direktiver fra norske myndigheter, BRYTES Den Norske Statforfatningen.

  Land med muslimsk statsforfatning som f.eks. Saudi-Arabia har forbudt bygging av kirker fordi det bryter mot deres statsforfatning.

  Sveits har ikke statreligion, men har trosopplæring og kommunene(kantoner) anser en kirke(Landeskirche) som offisiell religion.

  Jeg er ingen rasist eller noe i nærheten, og søker sannheten ganske grundig. Har lest store deler av Koranen, et hav av fatwaer og har i flere diskusjoner mer kunnskap enn veldig mange muslimer selv.

  Teknisk sett er Bibelen min rettesnor, men Gamle Testamentet er kun til referanse for Det Nye Testamentet. GT ble «utdatert» ved Jesus og det nye forbundet til Gud.

  Den Norske Stat må kobles vekk fra Kirken fordi bruddene på forfatningen destabiliserer Kongen og statsmakten generelt.

  Biskoper skal innsettes av Kirken og ha Bibelen som veileder i disse sakene, ikke politisk retorikk som ikke har noe med Ordet å gjøre i det hele tatt.

  Minareter som er bygd skal stå, men nye skal ikke ha «enorme tårn» som f.eks. på Furuset der omkransingen av E6 gir feil signaler til alle utenom muslimer. Sjekk opp Furuset kirkes lokasjon som et eksempel.

  Er altså skeptisk til moskeer tenker nå muslimer her, ikke i nærheten av sannheten det. Er ikke skeptisk i det hele tatt, men den norske holdningen som etnisk norske skal også ha en stemme, ikke glem dette.

  Nordmenn skal ikke ekskluderes i det offentlige rom fordi de er skeptiske, det nytter ikke lenger å skrike rasist eller lignende, for de ekte rasistene sitter på den andre siden av gjerdet de.

  Det er derfor integreringen går ad dundas fordi vi ikke ser antydninger til dette i moskeene.

  Hvis vi hadde samme Gud, hvor er da islamsk ekskludering av kristne og jøder ?

  Jo mer de graver ut saker, jo mer kommer Bibelens sannheter frem som historisk dokument, hvor er Koranens kredibilitet her?

  Kristne har stått for en samfunnsutvikling de siste 150 årene som kan bare beskrives med et ord, mirakel. Hvor er muslimenes bidrag til samfunnsutvikling og bedrede levevilkår for innbyggerne ?

  Utvikling av humane rettigheter og moderne innretninger for opprettholdelse av liv er ikke et merke jeg vil sette på Sharia. Ei heller andre doktriner som beskriver anatomi i Koranen.

  Ikke et helt balansert syn, men så snakker vi om menneskelig feilbarlighet da.

  • Jeg er helt enig i at kirka må bli fri fra statsapparatet (og dermed at staten må bli fri fra kirka). Dette vil forhåpentligvis føre til mer bevisste kirkemedlemmer når de selv må velge å være medlem og betale hva det koster å drive ei folkekirke, uten at dette finansieres over skatteseddelen. (Jeg er tilsvarende tilhenger av at heller ikke andre tros- og livssynssamfunn bør motta offentlig støtte, heller ikke Human-Etisk Forbund som jeg selv er medlem av.)

   Hva minareter angår – la disse være gjenstand for samme vurdering som andre signalbygg. Jeg personlig synes ikke det er spesielt irriterende med hverken minareter eller kirketårn, men jeg ser ingen grunn til å skille mellom dem hav byggetillatelser angår.

   Jeg deler for øvrig ikke ditt syn på at bibelen (hverken GT eller NT) har en verdi utover det kulturelle innholdet. Hvilken del av den gunstige samfunnsutviklingen de siste 150 år har vært betinget av kristendom eller annen religion?

   • Les litt om kampen mot slaveriet og rasediskriminering – både i Europa og USA. Wilberforce, Luther King. Les litt om kampen mot barnearbeid i England (Lord Shaftesbury, for eksempel). Les gjerne litt misjonshistorie, eller mitt blogginnlegg «helter jeg vil ligne«. Eller les om kirkens rolle i forsoningsarbeidet i Sør-Afrika. Bare som en begynnelse.

   • Forøvrig er jeg helt enig med deg når det gjelder statskirke og statsstøtte til trossamfunn. Bare vær klar over at Human-etisk forbund (ved siden av Statskirken) er den organisasjonen som er mest avhengig av støtte. Uten støtte ville Hef gå rett nedenom……

   • Ja – HEF og andre livssynssamfunn mottar rundt 300 kr i året fra staten. Jeg tror de fleste ville forbli medlemmer selv om medlemskontingenten skulle øke tilsvarende (teoretisk sett vil jo skattetrykket senkes…).

    Jeg tror ikke en særlig mange DnK-medlemmer vil betale medlemskontingenten den dagen giroen kommer i postkassen.

    • Stats- og kommnestøtten utgjør rundt regnet 600 kr. pr. medlem, litt avhengig av hvor man bor. Stats- og kommunestøtte gis uavhengig om kontingenten betales. Såvidt jeg vet, betaler et sted mellom halvparten og 2/3 medlemskontingenten. Så kan du regne på inntektsbortfallet selv.

  • (Dette er et svar til kristenmannsblogg sitt innlegg av 17/12/2009 at 10:52, det er ikke mulig å svare direkte under dette.)

   Jeg er fullt klar over at enkelte kristne grupper, særlig kvekerne, arbeidet tidlig og aktivt mot slaveriet i USA. Men det var nok av sekulære krefter som arbeidet mot slaveriet også… Samtidig brukte tilhengere av slaveriet deler av bibelen til forsvar for å opprettholde slaveriet, se den katolske kirkes syn på slaveriet gjennom tidene. Også organisasjoner som Ku Klux Klan regnet seg for å være en kristen organisasjon…

   Jeg har på din oppfordring lest litt om Wilberforce, du kan jo se nærmere på George Whitefield (en av grunnlegerne av metodistkirken) sitt syn på slaveriet.

   Den syvende jarlen av Shaftesbury var gjorde en betydelig innsats mot barnearbeid og for andre rettigheter for arbeidsfolk, men jeg vil påstå at arbeiderbevegelsen har spilt en langt viktigere rolle i dette arbeidet, både historisk og i samtiden.

   Og ja, jeg vet at mange misjonærer har vært og er snille folk som gjør en betydelig humanitær innsats utover sitt hovedformål om å utbre kristendommen. Men kristen misjon har også mange flekker på rullebladet. Trenger jeg gå i detaljer om hva som skjedde da Aztekerne skulle kristnes? (Jeg er selvfølgelig klar over de bakenforliggende økonomiske motivene, men dette er et eksempel på hvordan kristen misjonering har blitt misbrukt.) Den dag i dag føler urfolk at deres kultur er truet av at pågående misjonærer nedvurderer deres tradisjonelle levesett, se f.eks. http://www.survivalinternational.org/progresscankill eller https://www.fpcn-global.org/content/Our-Ethos (jeg kjenner ikke disse organisasjonene godt, og kan ikke uten videre stå inne for alt hva de skriver på nettsidene sine). Her i landet arbeidet kristne misjonærer aktivt for å sterilisere tatere til langt opp på slutten av 1960-tallet.

   Poenget mitt er at gode gjerninger og filantropi ikke er betinget av kristendom, eller noen annen religion, for den del. Både troende mennesker og fritenkere er i stand til å utøve onde og gode gjerninger. Mange onde gjerninger er utøvd med henvisning til «Guds vilje».

   • Vi blir neppe enige, først og fremst fordi du tidligere har vist at du vil klistre alle ting som er gjort av kristne (eller kristne nasjoner) som et resultat av kristen tro, mens du nekter å bedømme ateistisk tankegang på samme måte. Min påstand er fortsatt at kristen tro har vært til gavn for menneskeheten, men at det skulle bare mangle at det ikke finnes feilskjær og uhyrligheter i en 2000-årig lang historie.

    Og jeg mener ikke at det å lese Bibelen gjør at alle mener rett eller handler rett. Men det er en god start. Jeg skal derfor kommentere ett av eksemplene dine. George Withefield. Som ved sin forkynnervirksomhet overfor de laveste og mest utsatte i det engelske samfunnet – blant annet gruvearbeiderne – skapte en enorm sosial forvandling i England. Men som, påvirket av sin samtid, forsvarte slaveriet. Whitefields samtidige, John Wesley, var derimot sterkt imot – basert på Bibelen – og påvirket Wilberforce til sin livslange innsats mot slaveriet i England. Et godt eksempel på hvor lett man blir påvirket av sin samtid ser man kanskje av John Newton («amazing grace»), som startet som slaveskipper og endte som pastor og sterk motstander av slavehandel – men som hadde vært en kristen i flere år før han, under påvirkning av Wesley, forstod at slaveri var galt….

   • Jeg tror jeg skal gjenta hovedpoenget mitt: Mennesker gjør gode og onde gjerninger, uavhengig av sin religion (eller agnostisisme/ateisme). Jeg tror ikke de gode (og dårlige) eksemplene vi nevner hadde handlet vesentlig annerledes om de hadde vært tilknyttet en annen religion. Menneskers godhet eller ondskap bør anerkjennes i lys av seg selv, ikke som en åpenbaring av deres gudstro eller gudsfornektelse.

    Men jeg innser at her vil en overbevist kristen og en overbevist ateist snakke forbi hverandre. For meg er det absurd når en kristen takker sin gud for at han overlevde (men ble lemlestet) etter en alvorlig ulykke. For en kristen er det antagelig absurd at vi ateister gleder oss over å slippe å la våre liv påvirkes av hva en guddommelig vilje måtte mene om våre gjerninger.

    Men nå er vi langt utpå vidda forhold til hva temaet for posten din var. Kommer du med noen nye innlegg snart, eller er du for opptatt av Kristmess?

 12. Bra innlegg Kristenmann. Jeg har selv fulgt den brutale behandlingen av kristne i muslimske land i flere år. Jeg kjenner også mange konvertitter, både i Norge og i den muslimske verden. Kristne diskrimeres, trakasseres, tortureres, voldtas, fordrives, fengsles og massakreres rundt omkring i den muslimske verden. Dessverre er det mange nordmenn som ikke aner noe om at dette skjer. Man regner med at opp til 400 000 000 kristne forfølges for sin kristne tro i dag i verden (over 80 % av alle religiøst forfulgte), der muslimske og kommunistiske land utgjør nesten all denne forfølgelsen. Det er på tide at trosfrihet kommer opp på plakaten i norsk og internasjonal politikk. Vi trenger frihet til å tro ikke blasfemilover som forsvarer islamske overgep.

 13. […] og Vårt Land). Bakgrunnen er selvsagt Sveits’ vedtak om å forby minareter på moskeer. Jeg har tidligere skrevet om den absurde forskjellen mellom den trosfriheten muslimer i Europa nyter, kontra den […]

 14. PILLRÅTNE ARGUMENTER FOR ISLAM !
  Koranen lærer muslimer at ”de vantro” (kristne, jøder, thaier etc.) skal drepes….
  MUHAMMEDANISME ER EN -ISME PÅ LINJE MED KOMMUNISME, TOTALITÆR OG UNDERTRYKKENDE FOR ENHVER SOM HAR EN OPPOSISJONELL MENING.

  HVILKEN DEL AV ORDET DREPE ER DET DU SOM LESER DETTE, OG VÅRE POLITIKERE IKKE FORSTÅR ?

  «Bekjemp dem som ikke tror på Allah og dommens dag, som ikke forbyr det Allah og hans sendebud har erklært for forbudt, og som ikke kjenner Sannhets religion, av skriftfolkene ( jøder og kristne ), til de punger ut med tributt i ydmykhet» Sure 9,29.
  Sure 8.65 krig mot de vantro:
  Hør profet! Anspor de troende til kamp! Finnes det tyve standhaftige blant dere, vil de vinne over to hundre! Er det hundre blant dere, vil de overvinne tusen av de vantro! For de er folk som intet forstår!
  Sure 28.58 muslimer skal arve de vantros byer:
  Hvor mang en by har Vi ikke ødelagt, i ryggesløs velstand? Dette er deres boplasser, ubebodd etter dem, unntatt noen få. Det er Vi som er arvtagere.
  «Du vil sikkert finne at jøder og hedninger er de mest fiendtligsinnede av alle overfor de troende»
  Sure 5,82a
  «De vantro blant skriftfolkene ( jøder og kristne ) og avgudsdyrkerne skal være i helvetes ild, og der skal de være og bli. Disse er de verste skapninger»
  Sure 98,5
  Det finnes 123 vers som omhandler drap og død for Allahs sak.
  Sura 2:193: Bekjemp dem inntil Islam hersker fullstendig
  Sura 8:12 :Hugg av hodene deres og kutt av fingerspissene deres
  Sura 9:39: Hvis en muslim ikke går til krig, kommer Allah til å drepe ham
  Sura 9:123 :Muslimene skal krige mot de vantro (de ikke- troende) som bor omkring dem
  Sura 59:11: Jøder og kristne kan sammenlignes med satan
  Sura 9:30 : Jøder og kristne er perverse og ligner gamle tiders avgudsdyrkere

  Allah sier i Koranen: – Jødene sier «Ezra er Guds sønn.

  De kristne sier Messias er Guds Sønn Det er ytringen fra deres munner, i samsvar med de vantro før dem. Måtte Allah drepe dem! For de har vendt seg bort! (Sura – al – Tawba 9:30)

  Men når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt! Men hvis de omvender seg, forretter bønnen og betaler det rituelle bidrag, så la dem dra sin vei. Gud er tilgivende, nåderik. (Sura-al-Tawba 9:5)
  “Kjemp mot dem, til det ikke er noen forfølgelse, og religionen er Allahs alene” (Sura-al-Nafal 8:39)
  “Drep dem hvor dere enn møter dem. Driv dem ut fra der de har utstøtt dere; oppvigleri er mer alvorlig enn å slå i hjel. Bekjemp dem ikke ved den hellige moské før de kjemper mot dere der. Hvis de kjemper mot dere, drep dem, slik er lønnen for de vantro” (Sura-al-Baqra 2:191)

  AT MUSLIMENE IKKE LAR SEG INTEGRERE ER INGEN TILFELDIGHET:
  5.51 I som tror (på Allah), ! Tag ikke jøder og kristne til venner! De er hverandres venner. Den af dere, som slutter vennskab med dem blir en av dem.
  3.28 De troende (muslimer) skal ikke ta seg de vantro til venner. Den som gjør det, hører slett ikke Allah til…
  33.1 og 33.48: Adlyd ikke de vantro og hyklerne.
  4.89 De (vantro) ville ønske, at I var vantro, likesom de selv er vantro, således at I var like. Ta ikke nogen af dem til venner, før de bøyer seg for Allahs sak! Hvis de vender seg bort, skal I gripe dem og drepe dem, hvor I enn finner dem. Tag ingen af dem til venn eller hjelper!
  47.5 Når I møter dem, de vantro, så hug dem (med sværdet) over halsen! Når I så har slået dem ned, stram da lænkerne…med henblik enten på benådning eller løskøbelse bagefter.

  Ved å fokusere på hvordan dagens Sharia-lover praktiseres, ( i vår tid) er det interessant å se hvordan islam praktiseres.
  Amnestys årsrapporter er et utmerket utgangspunkt…

 15. kristendommen i norge er ingen argument i det hele tatt for å forsvare islam, disse kan på ingen måte sammenlignes i nåtiden i det hele tatt ,det eneste som er sikkert er at islam er en av de største truslene mot vesten noensinne og alt må settes inn for å bekjempe islams utbredelse aller helst skulle alle muslimer vært kastet ut av europa og gjerne sammen med de som forsvarer dette uvesenet som vil forsøke å tvinge oss tilbake til steinalderen om det får sjansen ,ingen absolutt ingen kan vel være så naive at de ikke ser hva som hadde skjedd om islam skulle bli innført som hovedreligion i feks norge ,tror noen virkelig at det skulle fungert bedre her til lands enn feks saudi arabia og at vi ikke hadde blitt forfulgte i eget land her hahahaha våkn opp og kjenn duften av realitet

 16. IKKE ISLAM ,DET ER MENNSKENE SOM DREPER. BARE HJERNEDØDE TRUR ISLAM ER EN TRUSSEL FOR VERDEN. DET ER DERE SELV SOM ER TRUSSLEN.

  • Anbefaler at du leser denne artikkelen om den tredve år gamle tobarnsmoren Asia Bibi, som nettopp ble dømt til døden i Pakistan for blasfemi, og hvis eneste forbrytelse var å si at «Jesus døde for dine synder, men hva har Muhammed gjort for deg?». Ja, det er mennesker som dreper, men islamsk mentalitet som tillater at drap på annerledes troende skjer.

 17. Problemet er ikke menneskene eller deres byggverk. Det er ideologien. Vi tillater generelt ikke at det fremmes ideologier med fiendtlig innstilling til annerledestenkende. Når rasistiske ytringer og nazisme forbys, bør også Islam med sine oppfordringer om overgrep mot ikke-muslimer forbys. Moderat Islam er en illusjon. Islamske ledere har ingen troverdighet når de forsøker å fremstå som moderate. Iht. Islam er det legitimt å lyve ovenfor ikke-troende i kampen for å innføre shariastyre. Det er ikke uten grunn at det er stor forskjell mellom det imamene sier offentlig, og det de formidler til sine egne.

 18. atter en gang retunerer jeg mine ord «relgion er ingen god verdensleder» men jeg har også sagt at relgion i ett samfunn vil altid skape problemer. selv med gode hensikter blir ting som dette misbrukt. på den ene eller en andre metoden. lær dere dette utenatt.

  • Og mennesker uten religion gjør det ikke særlig godt som verdensledere heller. Problemet ser ut til å ha med arten menneske å gjøre – forøvrig en konklusjon som er helt i samsar med bibelen.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: