En kjærlighet som forvandler


Johnny Lee ClaryÅ ta Jesus på alvor gjør noe med vårt fiendebilde. Mandela har forstått det. Gandhi, som var sterkt påvirket av Bergpreken, forstod det *. James Bain, som jeg har blogget om før, har forstått det. Martin Luther King forstod det – og satte livet inn for det. Sami Awad, kristen palestiner og fredsaktivist som jeg hadde gleden av å lytte til i forrige uke, har forstått det. Og, dessuten – pastor Wade Watts, som dette blogginnlegget handler om. Som ikke bare hadde forstått det, men som også klarte å formidle det videre til en ung Ku Klux Klan-aktivist…

Få er klar over at Jesus satte en helt ny standard når det gjelder å møte sine fiender med kjærlighet. I en klassedelt og etnisk splittet verden må Jesu krav ha slått ned som en bombe: ”Elsk deres fiender”, sa han. ”Gjør godt mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, og be for dem som krenker dere”.  (Luk 6,27-28). For Jesu samtidige, som så for seg en nasjonal frigjøringshelt, må disse ordene ha vært en gedigen skuffelse.

Men disse umulige ordene om kjærlighet har gått ut over verden. Provosert, skapt endring. Forvandlet mennesker. Brutt lenker av hat og uforsonlighet. Skapt grobunn for kjærlighet, forsoning og sameksistens. Den gang og idag.

I denne videoen, som har norsk tekst, forteller Johnny Lee Clary – tidligere Ku Klux Klan-aktivist – hvordan møtet med pastor Wade Watts, en som hadde grepet Jesu budskap om å elske sine fiender, forvirret og forvandlet ham. Og Lee Clary, som vokste opp med hat og uforsonlighet mot svarte, ble altså nettopp valgt som pastor i en svart menighet i San Diego……  Se videoen, som både er humoristisk og høyst alvorlig, og la den tale til deg! Jesus ruler!

*”The Sermon on the Mount went straight to my heart… the verses, ‘But I say to you, resist not evil: but whosoever strikes you on the right cheek, turn to him the other also’…..delighted me beyond measure” (Gandhi)

Reklamer

Den «umulige» tilgivelsenIdag ønsker jeg å slå et slag for de som tilgir. Folk som velger å ikke bli bitre, men tilgir det tilsynelatende utilgivelige. Folk som Nelson Mandela, som – etter å ha sittet en mannsalder i fengsel – leder sitt land gjennom en forsoningsprosess. Eller Corrie Ten Boom, den nederlandske kvinnen som i tysk fangeleir mistet hele sin familie, og som reiste rundt etter krigen med et budskap om forsoning. Eller som James Bain (bildet), som nylig ble sluppet fri etter å ha sittet i fengsel siden 1974, uskyldig dømt for barnevoldtekt.

Og der hvor de fleste av oss synes at Bain ikke bare har rett til å være bitter, men være bitter, så velger James Bain å tilgi. «No, I’m not angry – because I’ve got God.» sa Bain til Associated Press.

For hva er det som gir mennesker kraft til ikke å bli bitre når man utsettes for det utilgivelige? Svært ofte er svaret en tro på Gud. Det å selv ha blitt tilgitt av en nådig Gud.  Det å ha lyttet til en mann som sa at man skulle elske sine fiender. Det å erfare at selv i smerten kan Gud være levende til stede. Det å ha et større perspektiv på livet enn meg og mitt. Nelson Mandela forteller i sin selvbiografi at det var hans kristne tro som ga ham kraft til å utholde uretten i fengelset. Det var det faktum at hun selv var tilgitt av Gud som ga Corrie Ten Boom kraft til å tilgi en av sine tyske fangevoktere.

”Hvor mange ganger skal jeg tilgi min bror”, spurte Peter Jesus om – og foreslår selv raust ”så mye som sju ganger?”.  «Ikke sju ganger,» svarte Jesus, «men jeg sier deg: sytti ganger sju!” Og så forteller Jesus historien om kongen som etterga en kjempegjeld som en av tjenerne hans hadde – og som da forventet at han var like raus til å ettergi gjeld hos andre. (Matteus 18, 22-35).

Rundt oss finnes et hav av hat og bitterhet. Mennesker som har levd i et voldsekteskap. Som har blitt bedratt av en ektefelle. Mobbet av jevnaldrende. Snytt av forretningspartnere. Mennesker som mener de har rett til å føle hat og bitterhet. Og som ikke forstår at bitterhet ikke gjør annet enn å ødelegge seg selv. Og som ikke har tatt til seg Jesu budskap om tilgivelse som den eneste veien. For Tilgivelse er ikke bare for Guds skyld eller for andres skyld. Det er for din egen.

Som løslatt mann på 54 gleder James Bain seg nå til å bruke tid sammen med familien sin. «That’s the most important thing in my life right now – besides God”, sier han.  Det må være lov å ønske ham lykke til – og Guds velsignelse attpå.

– –

Diverse kilder som sier mer om kraften i tilgivelsen:

%d bloggere like this: